Партньори

УниKредит Булбанк УниKредит Булбанк

УниKредит Булбанк е част от УниКредит - една от най-големите европейски финансови групи с банкова дейност в 20 европейски страни, международно присъствие в 50 държави и над 150 000 служители.
УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 12 млрд. лева. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании. УниКредит Булбанк притежава една от най-широките клонови мрежи в България с около 230 филиала и близо 3 800 служители. Банката е номер едно на пазара в Корпоративно, Инвестиционно и Частно банкиране и сред основните банки в Банкиране за граждани и домакинства. УниКредит Булбанк е печелила многобройни престижни награди за дейността си, а клиентската удовлетвореност е основният двигател на организацията. В основата на нашите ценности е почтеността като условие за устойчиво развитие и създаването на стойност за колегите, клиентите и доставчиците, инвеститорите и местните общности.
УниКредит Булбанк следва ясна и последователна стратегия за управление на човешките ресурси, което ни позволява да сме социално отговорен работодател и предпочитано място за работа. Като част от водеща европейска финансова институция, ние се стремим да привличаме, развиваме и задържаме най-добрите таланти.

www.unicreditbulbank.bg

Цeнтър за управление и професионално обучение Цeнтър за управление и професионално обучение

Центърът за управление и професионално обучение АД (ЦУПО) е частно дружество, което разработва и организира курсове за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация за индустриални предприятия в страната.
Курсовете се провеждат съгласно притежаваната лицензия в съответствие със Закона за професионално образование и обучение в секторите рудодобив, строителство и геодезия, транспортна инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, туризъм,електротехника и енергетика, стопанско управление и администрация. Дружеството провежда целогодишно курсове за придобиване и повишаване на квалификацията в над 40 професии и 70 специалности.
Паралелно с професионалната квалификация ЦУПО организира ефективни курсове и семинари за изграждане и усъвършенстване на ключови компетенции, езиково обучение, развитие на лидерски умения, работа в екип.
ЦУПО е специализирано в извършването на консултантски финансови и счетоводни услуги, бизнес развитие и управление на проекти.  

www.cmvt-bg.org

.

Access MBA Access MBA

Access MBA - поредица от специализиран събития, които предоставят възможност на кандидати за МВА да се срещнат индивидуално с представители на водещи международни унивеситети.  За 8-ма поредна година Access MBA събитието ще се проведе в София - 24 април в Хотел Шератон.  
 
Местата са ограничени.
Регистрирайте се на www.accessmba.com

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg 

PR партньор: PRoPR PR партньор: PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор.
Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на агенцията е Ивет Добромирова.
PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.
pr-o-pr.com

Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. БАУХ е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на хората (WFPMA). Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има повече от 850 индивидуални и корпоративни члена, работещи в бизнеса и държавната администрация. Повече информация за асоциацията е налична на сайта: www.bapm.bg