Лектори

Симон Фасдал Симон Фасдал

Симон Фасдал е ръководител търговия с ценни книжа с фиксирана доходност в Saxo Bank. Той има 17 години опит, оглавявайки няколко екипа отговарящи за активи с фиксирана доходност в различни скандинавски банки. Една от позицията е била като ръководител отдел търговия с облигации в най-голямата ипотечна банка в Дания (един от големите емитенти на дългови инструменти на частни компании в Европа).
През своята кариера, господин Фасдал се е фокусирал върху всеки елемент на финансовите пазари. Това включва работа като посредник на пазара на облигации, FX, паричните пазари, и суапове, разработване на търговски офиси, и предложения за управление на активи.
Подходът на Симон към пазара е опортюнистичен, като той използва аналитичен начин на мислене за възможностите за възнаграждение на риска. Симон добавя към своите виждания и опита си от много години на реална търговия при всички видове пазарна среда и условия.
.

Ивайло Пенев Ивайло Пенев

Ивайло Пенев е ръководител отдел "Управление на активи" на управляващото дружество и портфолио мениджър на взаимни фондове ЕЛАНА. Той също е член на Съвета на директорите на компанията. Лицензиран инвестиционен консултант, той също е сертифициран финансов анализатор (CFA). Притежава лиценз за оценител на недвижими имоти.
Ивайло Пенев се присъединява към екипа на групата ЕЛАНА през 2004 г., първоначално в отдел "Международни финансови пазари" на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. От средата на 2007 г. е част от екипа на отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Отговаря за управлението на инвестициите на взаимни фондове ЕЛАНА и на индивидуалните инвестиционни портфейли. Преди да се присъедини към групата, Ивайло Пенев работи с отговорности в търговията с дългови инструменти и валута в Първа Източна Международна Банка АД (сега Интернешънъл Асет Банк АД). 
Завършил е бакалавърска и магистърска степен по "Финанси" с профил Банково дело в УНСС. Редовен гост-лектор в Американския университет в Благоевград, води курс "Реални опции" към Магистърската програма на НБУ. Участва с лекции в летните училища, организирани от Фондация "Атанас Буров". Член е на Българската дилърска асоциация.

Цветослав Цачев Цветослав Цачев

Цветослав Цачев е ръководител на отдел "Анализи"  в ЕЛАНА Трейдинг от 2005 г. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА през 2003 г. като анализатор.
Преди това е работил като редактор по теми финанси и капиталови пазари във в. Пари. 
Цветослав Цачев е завършил Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство, София.
Притежава сертификат от Комисията за финансов надзор за инвестиционен консултант..

Йоаким Хагман Йоаким Хагман

Йоаким Хагман се присъединява към екипа по продажби на Raiffeisen Capital Management в Австрия през 2000 г., а през 2003 г. става портфолио мениджър в екипа, който се занимава с инвестиране в различни класове активи. Отговарял е за комуникацията на инвестиционната стратегия, предимно към институционални клиенти и е бил портфолио мениджър на различни фондове на фондове. През 2008 г. става част от отдел Продуктов мениджмънт като Старши инвестиционен специалист и отговаря за фондове със стратегии за инвестиции в различни активи.
Преди това Хагман е бил мениджър валутни сделки, асистент мениджър на различни банкови клонове и експерт по взаимни фондове в австрийски банки. Има различни професионални сертификати.

Mихаил Атанасов Mихаил Атанасов

Mихаил Атанасов e председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. Той работи в дружеството от  2006 г., като последоватено е заемал длъжностите старши портфолио мениджър, ръководител на отдел  "Управление на портфейли" и изпълнителен директор. В периода 2009 - 2012 г.  Михаил Атанасов е член на УС на Райфайзен Асет Мениджмънт и началник на отдел ,,Ликвидност и инвестиции" на Райфайзенбанк (България) ЕАД.  
Господин Атанасов има дългогодишен опит в операциите на българския капиталов пазар и в професионалното управление на активи. Той е магистър по финанси от УНСС. Притежава сертификат за брокер на ценни книжа и сертификат за инвестиционен консултант.
Владее английски и руски език.

Красимир Атанасов Красимир Атанасов

Красимир Атанасов е сертифициран финансов аналитик (CFA), има дългогодишен опит на международните капиталови пазари и Българска фондова борса.
Работил е като портфолиомениджър в "Елана фонд мениджмънт", а преди това в Обединена българска банка.
В момента е професионален инвеститор..

Николай Василев Николай Василев

Николай Василев е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Експат Капитал – най-голямата независима компания в България за управление на активи.
Николай Василев е бил член на две правителства на Република България, като последователно заема позициите на заместник министър-председател и министър на икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.). Преди това Николай Василев е бил старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets – Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон (1996-2000 г.), където работи в сферата на акции и развиващи се пазари. Г-н Василев е работил също така като данъчен консултант в Coopers & Lybrand – Будапеща, Унгария (1993-1994 г.).
Николай Василев е получил магистърска степен по международна икономика и финаси в Университета "Брендайс" (САЩ) и Университета "Кейо" (Токио, Япония) през 1997 г., както и бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк (САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. той притежава степен CFA (сертифициран финансов аналитик). Владее английски, унгарски и руски език, ползва френски, немски и японски. В момента е член на Управителния съвет на Българската CFA асоциация. 
Автор е на две книги – "Енергия" (2009 г.) и "Меню за реформатори" (2014 г.). 

Георги Български Георги Български

Георги Български е придобил бакалавърска и магистърска степен по Международни икономически отношения в УНСС. През 2006г. получава пълна стипендия за обучение по инвестиции към университета Джорджтаун, САЩ. Георги Български е придобил професионалните сертификации: сертифициран финансов риск мениджър (FRM), сертифициран финансов анализатор (CFA), сертифициран анализатор на алтернативни инвестиции (CAIA) и сертифициран дилър на деривати (CDT). Той е и лицензиран инвестиционен консултант от КФН. 
Професионалната кариера на Георги във финансовата сфера започва през 2002 г. като до 2006 г. работи последователно в Уникредит Булбанк, Българска народна банка и Европейска централна банка. През 2007г. той се присъединява към мениджърския екип на Бета Корп АД, където отговаря за управлението на клиентските активи. 
От април 2010 г. г-н Български е директор на дирекция "Търговия, емитенти и членство" в БФБ-София АД, а от септември същата година се присъединява и към съвета на директорите на борсата. 
Преподавал е финанси и инвестиции в City University of Seattle – България и City College, University of Sheffield, гост лектор е в American University in Bulgaria, УНСС, МВБУ, ВУЗФ и СА "Д.А. Ценов". Организатор е на лятното училище по инвестиции на фондация "Атанас Буров".


.
 

Асен Лисев Асен Лисев

Асен Лисев управлява MBL|CBRE и ръководи всички дейности на компанията в България.
Професионалният му опит обхваща широк спектър от финансови услуги, инвестиционно консултиране и брокерски услуги покриващи всички направления в недвижимите имоти, включително офис, търговски, индустриални сгради, земя, хотели и жилищни имоти. Някои от компаниите, на които Асен е предоставял професионални консултантски услуги са: BelRom, DanaosDevelopment, ECC, EuropaCapital, GE, Heitman, ImmoEast, Merrill Lynch, QuinlanPrivate, Soravia, WarburgPincus.
Асен Лисев е работил в Пощенска банка, Фортън, Световната банка (Агенция за гарантиране на чуждестранните инвестиции), LeggMason, Зенит и др.
Има степен MBA по финанси от Kogod School of Busines, Вашингтон и бакалавърска степен по икономика от Софийския университет "Св. Климент Охридски".