Програма

- A +
Работна програма

12:45 - 13:15 Регистрация и кафе

13:15 – 13:40 Състояние на глобалната икономика и очаквания за 2015 г.
Йоаким Хагман, старши инвестиционен специалист, Райфайзен Кепитъл Мениджмънт

13:40 - 14:35 Как се избира инвестиция и как може да се управлява в днешната икономическа среда.
Характеристики на различните възможности за инвестиране и тяхното представяне.

Ивайло Пенев, ръководител "Управление на активи", ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
Цветослав Цачев, ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

14:35 – 15:15 Промяна на курса – как петролът променя възможностите за инвестиции в акции и ценни книжа
Симон Фасдал, ръководител Търговия с ценни книжа с фиксирана доходност, Saxo Bank

15:15 - 15:45 Кафе пауза

15:45 - 16:15 Стратегии за разпределение на активите във взаимен фонд
Михаил Атанасов, изпълнителен директор, Райфайзен Асет Мениджмънт

16:15 – 16:45 Недвижимите имоти като инвестиция – състояние и перспективи
Асен Лисев, управляващ директор, MBL CBRE 

16:45 - 17:30 Дискусионен панел:
Управление на спестявания през 2015 г.
Ивайло Пенев, ръководител "Управление на активи", ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
Йоаким Хагман, старши инвестиционен специалист, Райфайзен Кепитъл Мениджмънт
Георги Български, член на съвета на директорите и ръководител "Търговия, емитенти и членство", Българска фондова борса
Николай Василев, управляващ партньор, Еxpat Capital 
Красимир Атанасов, професионален инвеститор

Модератор: Тодор Тодоров, редактор, в. Капитал Daily

17:30 - 18:30 Коктейл и време за срещи с Чивас