Партньори

Saxo Bank Saxo Bank

Saxo Bank A / S е напълно лицензиранa и регулиранa датска банка, специализирана в онлайн търговията и инвестициите през световните финансови пазари. Saxo Bank дава възможност на частните инвеститори и институционални клиенти да търгуват FX, CFDs, ETFs, акции, фючърси, опции и други деривати чрез спечелили многобройни награди онлайн платформи за търговия. В допълнение, Saxo Bank предлага професионално портфолио и управлението на средствата.
От самото начало, Saxo Bank подчертава важността на технологиите като жизненоважен елемент за конкурентноспособност в онлайн търговията. С клиенти по целия свят, Saxo Bank е признат за високи постижения в областта на технологиите и услугите. Защитата на информация за клиенти и контролът, изпълнението и управлявлението на вътрешни системи в реално време, са от изключително значение за банката. 
От 1992 година, Saxo Bank е посредник в глобалните капиталови пазари агрегиращи ликвидност, предлагащи достъп до борси по света и предоставящи своя мощен пакет от продукти и платформи за частни клиенти, институции, банки и брокерски къщи.

saxobank.com

ЕЛАНА ЕЛАНА

ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България с 20-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. ЕЛАНА е предпочитана от местни и международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, инвестиционно консултиране чрез европейски програми, инвестиции в земи и управление на инвестиции във възобновяема енергия.
ЕЛАНА учреди един от първите инвестиционни посредници, фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя – това са само част от примерите за новаторството на ЕЛАНА и ролята й в изграждането на българския финансов пазар. 
Диверсифицираният бизнес на ЕЛАНА е обособен в две структури: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД, който управлява финансовите услуги на групата, и ЕЛАНА Холдинг АД, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници.

www.elana.net

.

Райфайзен Асет Мениджмънт Райфайзен Асет Мениджмънт

Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи. Дружеството организира и управлява четири местни договорни фонда и предлага дялове от 12 чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена). В портфейла на Райфайзен Асет Мениджмънт са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Ликвидност и Фонд защитена инвестиция в Евро. От м. март 2013г. дружеството предлага на българските инвеститори и възможността да инвестират на основните световни пазари в САЩ, Европа и Япония чрез Фонд Глобален растеж, структуриран след сливането на фондовете "Акции", "Балансиран" и "Балансиран доларов фонд".  Фондът се управлява с експертното съдействие на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт. През 2013 година Райфайзен Асет Мениджмънт спечели наградата Управляващо дружество на годината. Компанията е била още два пъти на първо място – през 2012 и 2011 г. съвместно с УД ДСК Управление на активи.

http://ram.bg/

Ем Би Ел Ем Би Ел

Ем Би Ел е компания специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна гама от услуги.
Компанията работис широк кръг от местни и международни клиенти, включително инвеститори, инвестиционни и пенсионни фондове, институции, търговци и наематели. Екипът на компанията е с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и финансите.
Професионалният опит на Ем Би Ел, в комбинация с глобалния обхват на CBRE, дават възможност на клиентите на компанията да придобият ясна представа за местния и международен пазар, необходима за взимане на бизнес решения.

bg.mbl.bg


.