Лектори

Джовани Сепия, Мениджър Външни връзки, EUrid Джовани Сепия, Мениджър Външни връзки, EUrid

Джовани Сепия работи преди в ICANN ("Интернет корпорация за присвоени имена и адреси) като лице за връзка за европейския регион. Преди това е генерален мениджър в CENTR (Съвет на европейските регистри на държавни домейни от най-високо ниво). Работил е и като ръководител "Външни връзки" за италианския регистър (ITT CNR) и има тригодишен опит на различни позиции в Европейската комисия

"Д-р Тодор Галев, главен експерт, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" "Д-р Тодор Галев, главен експерт, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Д-р Тодор Галев работи в областта на анализ на иновационната и технологична политика, предприемачество и ИКТ. Има над 10 годишен опит в участието и управлението на национални и международни изследователски и координационни проекти. Притежава богат опит в статистически анализи, обработка и анализи на отворени данни, специализирани методики за изследване и мониторинг на иновационни политики и иновационна активност. Тодор има и над 5-годишен опит в консултантски дейности за български и чужди компании и публични институции. Той е член на работната група по е-управление и политики за широколентов достъп към Обществения съвет към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Даниела Чонкова Даниела Чонкова

Даниела Чонкова е магистър по стопанско управление. Има над 15 годишен опит в областта на иновациите и трансфер на технологии както на микро, така и на макро-равнище. Тя е Програмен координатор на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", и старши консултант към АРК Консултинг. Член е на Контролния съвет на Асоциацията на бизнес клъстерите и на Клъстер "Мехатроника и автоматизация". Ръководи за България мрежата Enterprise Europe Network (EEN) за консултиране на малки и средни предприятия. Освен богат опит в държавите членки на ЕС, Даниела е работила и по проекти за Украйна, Русия, Западните Балкани. Владее английски и руски.

Ева Паунова Ева Паунова

Ева Паунова е евродепутат от групата на ГЕРБ/ЕНП. Член е на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), както и на Делегацията за връзки с Китайската народна република. Тя е и единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и специалната Комисия по данъчни постановления (TAXE). Ева Паунова е член на НИС на Предприемачи-ГЕРБ, почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България, съосновател на Интергрупата по цифровите технологии в Европейския парламент и заместник-председател на Европейското международно движение (EMI). Сред основните приоритети на Ева Паунова като евродепутат са завършването на Единния цифров пазар, подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) и предприемачеството.
Ева Паунова има бакалавърска степен по "Международни отношения и бизнес администрация" от aмериканския университет "Джон Кабот" в Италия, както и следдипломна специализация от Harvard Kennedy School, САЩ.

Северина Митева Северина Митева

Северина Митева е адвокат в отдел Търговско право и разрешаване на спорове в Си Ем Ес София. Тя специализира в областта на медийното и търговското право, правото на интелектуалната собственост, конкурентно право, обществени поръчки, административни спорове и регулаторни въпроси.

Северина е съ-автор на статията "Новите правила за онлайн търговия", публикувана във в-к "Капитал" през октомври 2014г. Работила е по предложенията за законодателни промени в българския Закон за печатните медии по програма на Фондация "Конрад Аденауер" в България.

Завършила е право в университет "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия, където специализира в областта на медийното право и международното публично право. Завършила е право и в СУ "Св. Климент Охридски".