Партньори

Основен партньор

EURid EURid

Домейнът .eu се нарежда сред най-големите домейни от първо ниво в света, свързвайки 500 милиона души от 31 държави в една интернет идентичност. След стартиране на регистрациите през 2005 г.са регистрирани повече от 3.8 милиона имена на домейни .eu.Всяка фирма, физическо лице или организация със седалище в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия може да регистрира име на домейн .eu. Много фирми и марки използват уебсайт с .eu като начин за изразяване на ясна европейска идентичност и бизнес амбиции.

EURid е организация с нестопанска цел, която, в резултат на тръжна процедура и назначаване от Европейската комисия, управлява и поддържа техническата инфраструктура и услуги, необходими на .eu, за да присъства в Интернет. EURid е със седалище в Брюксел (Белгия) и има регионални офиси в Пиза (Италия), Прага (Чехия) и Стокхолм (Швеция). Повече информация можете да намерите на: http://www.eurid.eu.

Партньор

Мрежата Enterprise Europe Network Мрежата Enterprise Europe Network

Мрежата Enterprise Europe Network към Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) на Европейската комисия помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 54 страни от ЕС и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за търсене на бизнес партньори, разработване и обмен на нови технологии, кандидатстване по европейски програми за наука и иновации, допитвания за европейско законодателство. Мрежата поддържа база данни с повече от 13 000 бизнес и технологични оферти, организира бизнес мисии и бизнес срещи в рамките на големи международни изложения, провежда информационни събития и обучения и множество други информационни и консултантски услуги "под един покрив".
В България мрежата обединява 12 организации, локализирани в София, Пловдив, Сандански, Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе. Повече информация на http://een.ec.europa.eu/  и на http://enterprise-europe-network.bg/

Информационното бюро на ЕП Информационното бюро на ЕП

Европейският парламент (ЕП) има свои информационни офиси във всички държави членки на ЕС. Информационното бюро на ЕП в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП, и в по-общ аспект - на Европейския съюз. С цел установяване на тясна връзка с членовете на ЕП, Информационното бюро на ЕП в България организира тематични конференции, граждански форуми, семинари и други комуникационни инициативи.
Повече информация на: www.europarl.bg