Лектори

Калин Христов Калин Христов

Калин Христов е подуправител, ръководител на управление "Емисионно", и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г. Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.
Господин Христов е роден в Плевен. Магистър е по макроикономика, "Университет за национално и световно стопанство", гр. София.
Автор на множество самостоятелни публикации в страната и чужбина в областта на макроикономиката, паричната политика, паричен съвет, икономически и паричен съюз и въвеждането на еврото в България, както и съавтор в статии и публикации на икономическа и финансова тематика.Петър Андронов Петър Андронов

Петър Андронов е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК през юли 2007 г. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.
От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. От април 2015 г. Петър Андронов е председател на Асоциацията на банките в България.
Преди назначението му в СИБАНК, господин Андронов заема редица позиции както в частния банков сектор, така и в Българската народна банка. От  2002 г. до май 2007 г. е главен директор на управление "Банков надзор" в Българска народна банка.  От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Господин Андронов е член и на Инвестиционния комитет на БНБ. 
В периода 2005 – 2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.
Господин Андронов участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др.
Петър Андронов има магистърска степен по Финанси и Банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов Български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини "Основи на финансите" и "Банково регулиране". 
Владее английски, немски и руски език.

Левон Хампарцумян Левон Хампарцумян

Левон Хампарцумян е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк от 2001. Той е член на Управителния съвет на БОРИКА. В периода април 2005 – април 2008 г. и април 2011 - април 2015 той е председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Левон Хампарцумян е член на Управителния съвет на Института за пазарна икономикa. В периода 2008 – 2012 е Председател на Настоятелството на СУ "Свети Климент Охридски". Левон Хампарцумен е носител на Ордена на звездата на италианската солидарност (Ordine della Stеlla della Solidarietà Italiana) и получава титлата Комендаторе от Президента на Република Италия Джорджо Наполитано през 2008 г.  През 2007 г. фондация "Атанас Буров" му присъжда приза "Буров" за банково управление, той е обявяван два пъти за "Банкер на годината" – от списание Finance Central Europe през 2005 г. и от вестник "Банкеръ" през 2007 г. През 2012 г. пък списание "Мениджър" му връчи приза за "Мениджър на годината". През 2015 г. главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян е удостоен с Голям сребърен почетен знак за заслуги за Република Австрия. Левон Хампарцумян е дипломиран инженер-химик и професионалният му опит е свързан с ръководни позиции в PriceWaterHouse Coopers и Earnst&Young. В периода 1999 г. – 2001 г. той е бил последователно заместник-министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.

Кристофор Павлов Кристофор Павлов

Кристофор Павлов работи като главен икономист на УниКредит Булбанк от 2002 г., фокусирайки се върху макро, FX-анализ и изследвания. 
Завършил е магистърска степен Счетоводство и Контрол от УНСС. Професионалният му опит включва три години инспекции и законови доклади за дейността на финансови институции, три години опит като средно ниво мениджър, отговорен за стратегическото планиране и представяне на три различни финансови институции.
Кристофор Павлов е бил член на управителния съвет на ДСК за три години като е допринесъл за преструктурирането на банката и подготвянето й за приватизация. Женен е от 1990г. и има една дъщеря.

.

Балаш Биро Балаш Биро

Балаш Биро е съдружник и ръководител за Централна Европа на Portfolio Lead Advisory Services в Делойт Унгария. Има повече от 10 години опит в корпоративни финанси и преструктуриране. Фокусира са върху M&A сделки, корпоративни финанси, изготвяне на оценки и финансови модели, портфолио консултиране, стратегическо консултиране и корпоративно преструктуриране в Централна и Източна Европа.


.

Марко Мароне Марко Мароне

В момента Марко е начело на Regional Mandates Division в рамките на Guarantees and Securitisation отдела на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).
Отговорен е за въвеждането на финансови инструменти в няколко страни в и извън границите на ЕС. Освен това, Марко надзирава изпълнението на инициативи като JEREMIE и Инициативата за МСП.
Марко се присъединява към ЕИФ през 2005 г., като оттогава насам той е заемал различни функции. Преди сегашната си роля, той е бил заместник-главен юрисконсулт, отговарящ за правната страна на всички стопански дейности на ЕИФ, и ръководител на бизнес развитие за Южна и Западна Европа.
Преди да се присъедини към ЕИФ, Марко е работил в частния сектор в продължение на около 10 години, както в Рим и в Лондон, където основни е бил съветник по различни операции свързани с корпоративни финанси.

Добромир Добрев Добромир Добрев

Добромир Добрев е избран за член на Управителния съвет на Райфайзенбанк с ресор "Корпоративно банкиране" през февруари 2013г. Господин Добрев работи в Групата Райфайзен от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел Корпоративно банкиране среден пазар. От 2006 г. до 2013 г. той оглавява Райфайзен Лизинг България ООД, като понастоящем е председател на Контролния съвет на лизинговото дружество.
Добромир Добрев е магистър по "Финанси и Банково дело" от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Говори английски, немски и руски език. Женен с едно дете.


Франк Янсен Франк Янсен

Франк Янсен е назначен за изпълнителен директор и член на Управителния съвет на СИБАНК от май 2008 г. след като в края на 2007 г. белгийската банково - застрахователна група КВС придобива 75% от капитала на СИБАНК.
Професионалната му кариера започва като мениджър на различни ритейл и корпоративни клонове на КВС в Белгия. В периода 1999 – 2003 г. последователно заема поста директор на  CSOB Банк Прага и изпълнителен директор на  Кредит Банк Полша, където отговаря за кредитния риск и потребителското финансиране. От 2003 г. до постъпването си в СИБАНК заема поста генерален мениджър на КВС Франция.
Франк Янсен е магистър по право  и магистър по бизнес администрация от Университета в Антверпен.
Владее български, фламандски, френски, немски, английски и полски език.

Иван Колев Иван Колев

Иван Колев Иванов е управител на Колев и Колев ООД – най-разпознаваемата от българските потребители фирма-производител на детски обувки.
Почти 20 години изгражда  модел за работещо предприятие в България с екип от 200 души, собствена производствена база и монобранд търговска верига.
Натрупаният предходен опит като търговски директор и инженерното образование, допълнени с квалификация в Япония, му осигуряват възможност за справяне с предизвикателствата на българската бизнес-среда.
Смелите управленски решения, разработването на иновативни продукти и услуги, гарантират на компанията устойчиво развитие и ангажираност на служителите.
Продуктите на Колев и Колев се отличават с изключително качество, разнообразие и съвременен дизайн.
Популярността на продуктите с марка КК е толкова голяма, че днес всяко второ българско дете прохожда с обувки произведени от Колев и Колев.

Стефан Марку Стефан Марку

Стефан Марку е управляващ директор на А.Т. Kearney Румъния.
Има повече от 10 години опит в консултантския бизнес и основна област на неговата експертиза са финансовите институции.
Основният му фокус е върху редизайн на стратегически бизнес модели и внедряването им, интеграция след сделки свързани със сливания и придобивания, програми за намаляване на разходите, както и стратегии свързани с каналите за продажба, маркетинг (вкл. цени, разработване на продукти и пакетни продажби), разработването и изпълнението на стратегически съюзи и съвместни платформи за услуги.
Стефан има богат опит в управлението на проекти в цяла Централна и Източна Европа с големи световни компании за широк спектър от стратегически и оперативни въпроси. Опитът му включва различни банкови проекти, както в областта на търговията на дребно, така и малките и средни предприятия.