Програма

- A +
Работна програма

9:00 – 09:30 Регистрация и кафе

09:30 – 10:00 Официално откриване:
Банковият сектор през 2016 – най-важното, което трябва да знаем
Калин Христов, подуправител, ръководител на управление "Емисионно", член на Управителния съвет, Българска народна банка

10:00 – 10:30
Макро прогноза за 2016 и как тя ще се отрази на банковия сектор
Кристофор Павлов, главен икономист, УниКредит Булбанк

10:30 – 11:30 Първи дискусионен панел:
Как предстоящата оценка на активите ще промени поведението на банките и ще има ли това ефект върху бизнеса

Участници:
Петър Андронов, главен изпълнителен директор, Сибанк, председател на УС, Асоциация на банките в България (АББ)
Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор, Уникредит Булбанк
Балаш Биро, съдружник, Делойт Унгария

Модератор: Петър Андроновглавен изпълнителен директор, Сибанк, председател на УС, АББ

11:30 – 12:00 – Кафе пауза

12:00 – 13:30 Втори дискусионен панел:
Нови финансови инструменти за развитие на бизнес кредитирането в България

Участници:
Франк Янсен, изпълнителен директор финанси и член на Управителния съвет, СИБАНК
Добромир Добрев, член на УС, Райфайзенбанк България
Лиляна Томова, мениджър пазари малки и средни предприятия, Societe Generale Експресбанк
Димитър Пенков, старши мениджър Бизнес клиенти, УниКредит Булбанк
Иван Колев, собственик, "Колев и Колев"

Модератор: Марко Мароне, ръководител регионални мандати, отдел "Гаранции, секюритизация и микрофинансиране", Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

13:30 – 13:40 Банкови предизвикателства пред МСП в Югоизточна Европа
Стефан Марку, управляващ директор, A.T. Kearney Румъния

13:40 - 14:40 Закриване и
обяд