Партньори

Джереми Джереми

JEREMIE е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).
Джереми България ЕАД e дружество със специална цел, учредено през 2010г. съгласно Рамковото Споразумение между ЕИФ и Правителството на Република България за изпълнението на Инициатива JEREMIE. Дружеството е еднолична собственост на ЕИФ и използва инструменти за финансов инженеринг като гаранции по кредитни портфейли и инвестиции в схеми за рисков капитал, предназначени за подкрепа на растежа и иновациите сред малкия и среден бизнес в България. В рамките на JEREMIE инициативата в България, дружеството ще инвестира в 5 дялови фонда специализирани в различни етапи от икономическия цикъл – инвестиции в стартиращ бизнес, рисков капитал, растящи бизнеси и мецанин инвестиции. 

jeremie.bg

Fibank Fibank

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.
Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

http://www.fibank.bg/


.

МастерКард МастерКард

МастерКард е технологична компания, която работи в сферата на глобалните плащания. Управляват една от най-бързите мрежи за обработка на плащания в света, като свързват потребители, финансови институции, търговци, правителства и бизнеси в повече от 210 страни и територии. Продуктите и услугите на MasterCard правят ежедневните търговски дейности, като пазаруване, пътуване и бизнес управление, по-лесни, по-сигурни и по-ефективни за всички. Може да бъдат последвани в Twitter @MasterCardNews,  да се включите в дискусията на Cashless Pioneers Blog и да се абонирате за техния бюлетин на Engagement Bureau.

www.mastercard.com
.

VIP Security VIP Security

VIP Security е една от най-големите и динамично развиващи се компании в сферата на охранителната индустрия в България. Още от създаването си през 1999 година Компанията инвестира в развитието на своите продукти и услуги и не на последно място - в професионалната квалификация на своите служители. По този начин VIP Security предлага на своите клиенти от цялата страна най-добро качество услуги спрямо техните специфични изисквания. Освен на българския пазар, Компанията предлага услуги и извън територията на страната, в Европа и САЩ. Дейността на VIP Security покрива пълния спектър услуги за сигурност: Охранителни услуги, Касови услуги, Мониторинг и контрол, Електронни системи за сигурност, Консултантски услуги, Обучение. 
Във VIP Security работят професионалисти, обучени по стандартите на Международната Бодигард Асоциация. Компанията е изключителен представител на организацията за територията на България.

www.vipsecurity.bg

Ем Би Ел Ем Би Ел

Ем Би Ел е компания специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна гама от услуги.
Компанията работис широк кръг от местни и международни клиенти, включително инвеститори, инвестиционни и пенсионни фондове, институции, търговци и наематели. Екипът на компанията е с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и финансите.
Професионалният опит на Ем Би Ел, в комбинация с глобалния обхват на CBRE, дават възможност на клиентите на компанията да придобият ясна представа за местния и международен пазар, необходима за взимане на бизнес решения.

bg.mbl.bg

SeeNews SeeNews

SeeNews е световен доставчик на бизнес новини и пазарни проучвания и издател на годишната класация SeeNews TOP 100 на най-големите компании в Югоизточна Европа. SeeNews е издател и на:
The corporate wire– независим доставчик на бизнес и финансови новини в реално време предлагащ детайлно покритие на бързорастящите пазари в югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Словения.
Power market review– предоставя новини и данни заенергийния сектор в Централна и Югоизточна Европа.Сервизът предоставя и достъп до аналитични интерактивни графики с надеждни данни за производство и потребление на електроенергия, както и за междугранична и спот-търговия на пазара.
Renewables– предлага новини и анализи за пазара на възобновяеми енергийни източници, покривайкине само традиционнитепазари в Западна Европа и САЩ, но и потенциално растящите пазари от БРИК, Северна Африка, Югоизточна Азия, Централна и Източна Европа.
Competitive Intelligence– предоставя труднодостъпна информация и данни, изготвя собствени анализи, включително профили на компании, финансови и индустриални доклади и проучвания по поръчка.
SEE TOP 100– годишна класацияна най-големите компании в Югоизточна Европа.Включва интервюта с пазарните лидери и анализи на основните тенденции на най-динамично развиващите се отрасли в Югоизточна Европа.

www.seenews.com

CEO CLUB BULGARIA CEO CLUB BULGARIA

CEO CLUB BULGARIA е най-голямата неформална бизнес мрежа за активни бизнес лидери и предприемачи, работещи в и с България. Сред членовете са само изпълнителни директори, хора на ръководни позиции, отговарящи за малки, средни или големи организации, както активни собственици на бизнес.
Целта на клуба е да предложи и създаде правилната и ефективна среда от хора, които вземат решения за развиване на бизнес в България и които споделят съвременни принципи на активност, конструктивен подход и бизнесетика.
Главните теми на Клуба включват:
* Бизнес нетуъркинг
*Кариерно израстване и възможности за работа на ниво изпълнителен директор
*Търсене на партньори
*Виртуален консултативен съвет
*Предприемачески и инвестиционни идеи
*Хоби и лайфстайл
Присъединяването към клуба става само след покана.То е ограничено само до старши мениджъри и предприемачи, работещи в и с България.

www.ceoclub.bg