Лектори

Барбара Айзъкс Барбара Айзъкс

Барбара Айзъкс е специализирала в началото на 1980 г. по метода Монтесори и оттогава тя продължава да се развива в областта на методите за образование на Монтесори в ранните години. Тя става експерт в образованието в ранна възраст под ръководството на Тина Брус през 2000 г. Тя е автор на " Bringing Montessori into Your Early Years Setting (2015 г.) и "Разбиране на Монтесори подход" (2012 г.) и двете са публикувани от David Fulton Books.

През последните двадесет и пет години Барбара обучава и помага, в качеството си на преподавател, при обучението на Монтесори учители, както в Montessori St. Nicholas, Монтесори центъра в Лондон и Международния център на Монтесори. В сегашната си роля на главен секретар по образование за Montessori St. Nicholas Charity, тя е участвала в курсове за развитие и промотиране на Монтесори образование както във Великобритания, така и в международен план. Барбара се ангажира с разпространението на Монтесори образование за деца на 21-ви век и го прави достъпно за децата, техните семейства и педагози за деца в ранна детска възраст.

Шари Маршал Шари Маршал

Шари Маршал е директор "Обучение и знание" в Англо-американското училище в София, където тя е отговорна за учебния план, оценка, професионално обучение и акредитация.
Тя е главен преподавател с опит и учител в държавни американски и международни училища. Също така е член и на Комитета по изготвяне на учебна програма и оценка към Европейския съвет за международните училища и лидери в използването на образователни технологии, ментор e и в програмата COETAIL. Шари Маршал е консултирала училища по теми за професионалните учебни общности, учебни програми и оценка. Също така тя се занимава с координацията на професионална научна общност по математика и една съвместна международна група от преподаватели по английски език, а също така оказва и подкрепа при обучението в региона на Централна и Източна Европа.
Шари Маршал е старши администратор (от 2011 г.) на 475 студент от международно училище за класове PreK-12, като отговорностите й касаят учебния план, оценка, професионално обучение и акредитация.
➢ Kомуникация с родителите: организирана серия от срещи "На кафе с родители", а именно директни наблюдения в класната стая;
➢ Профисионално развитие: създадена е дигитална платформа за развитие, която да промотира глобално сътрудничество;
➢ Стандартно базираното класифициране и докладване доведоха до нуждата от създаване на нова система за отчитане.
Консултант по лидерство (от 2007 до момента)
➢ Работи с Американското международно училище във Вилнюс, за да подпомага обучението по професионална комуникация.
➢ Изпълнява функциите на администратор за консултации при учредяване на училаща в Pasco County, Флорида.
Директор е на учебната програмата East Windsor Public Schools, Connecticut (2001-2004)
Ръководи всички аспекти на учебния план за 1800-те студент на държавно училище в район К-12.
Директор е и на регионален център (1999-2001) в Университета на Върмонт, Brattleboro, Върмонт
Работи върху представенято на всички програми за продължаване на образованието в региона на Южен Върмонт в държавната университетска система. Броят на студентите, за които тя е Старши програмен асистент по развитие, е 12 000.

Лена Парова Лена Парова

Лена Парова е директор на Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" в град Ветрен. В системата на образованието работи от 25 години, от които 15 години като директор на училище. Има магистърска степен по химия и физика от Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2006 г. придобива квалификация "учител по информационни технологии" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Защитава I професионално-квалификационна степен по химия. От 2009 г., след спечелен конкурс, е директор на училището в град Ветрен. От 4 години работи в партньорство с фондация "Заедно в час", партньор в международната мрежа Teach For All. Лектор е на РААБЕ България. Води семинари,тренинги и обучения с учители и директори на училища. Преминала обучение на фондация "Америка за България", програма "Академия за училищни лидери-2014 година". Има интерес в областта на социалната и емоционалната психология, образователните политики, базиращи се на сътрудничество с учители, родители и ученици, лидерството и наставничеството в системата на образованието.
 

Севдалина Зафирова Севдалина Зафирова

Директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище

Севдалина Зафирова е учител от 1982 г., специалност физика и математика. От 1998 г. е директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище. Има разнообразни интереси в сферата на образованието, специализации и квалификации, свързани с училищния мениджмънт и иновативни практики на преподаване. Има опит и като обучител на възрастни по различни проекти.  
 

Наталия Митева Наталия Митева

Член на Експертния съвет
Наталия Митева е Програмен директор "Образование и библиотеки" във  Фондация "Америка за България". Присъединява се към екипа на Фондация "Америка за България" след работа с различни програми на Американската агенция за международно развитие във Вашингтон (САЩ) и Сърбия. Работила е върху проучвания на индикаторите за участие в пазара на труда в развиващи се държави, индикатори и техники за наблюдение на интергацията на имигранти и програми за защита на човешките права и за икономическо развитие в държави след военен конфликт. Наталия също е участвала в няколко проекта на Програма на ООН за развитие (ПРООН) в България и е работила като експерт по разработване на стратегия за местно развитие по механизми за финансиране на Европейската Общност. Била е също експерт оценител на програми за развитие на човешките ресурси в сферата на пазара на труда и образованието.
Наталия е стипендиант на Фондация "Ротари" през 2004 г., когато прекарва 3 месеца в Коста Рика. Наталия има бакалавърска степен по международни отношения от Колумбия Колидж и магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет в САЩ. Завършила е също Международния институт за политически и икономически науки (към университета Джорджтаун и Фонда за американски науки) и Сертификационната програма по управление на европейски проекти към Американския университет в България.

Павлин Петков Павлин Петков

Павлин Петков е директор на МГ "Д-р Петър Берон" - Варна, председател на Сдружение на директорите на математическите гимназии в България и заместник-председател на Съюза на математиците в България. След завършването си в Софийския университет работи пет години като базов учител по математика в I Езикова гимназия, град Варна, и пет години като инспектор по математика и информатика в РИО-Варна. От 1991 г. е директор на МГ "Д-р Петър Берон". През 2003 г. е отличен с Общинска награда "Варна" за Директор на годината, през 2005 г. - с Почетно отличие "Неофит Рилски" за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета, а през 2012 г. - с "Почетен знак с лента – златен" на кмета за изключителен принос за развитието на образованието във Варна. От 2014 г. е член на Обществения съвет към министъра на образованието и нещатен сътрудник към 43-тото Народно събрание. Участва активно в разработването на образователни политики и реализира пилотни за страната проекти. През последните три години, в партньорство с фондация "Америка за България", постига успех в изграждането на Център по природни науки и в реализацията на училищен план за нововъведения, разработен по програма "Академия за училищни лидери" и насочен към развитие на ключовите компетентности и професионалното ориентиране на младите хора.
 


Митко Кунчев Митко Кунчев

Митко Кунчев е директор на МГ "Баба Тонка" - Русе, от 1988 г. Завършва Шуменския университет "Константин Преславски" и работи като учител по математика. Публикува статии в множество математически списания и ръководи отбора на МГ "Баба Тонка" за международното състезание между
учители, организирано от Best Practices in Education - USA през 2002 г. През 2006 г. получава ежегодната награда за директори на Министерството на образованието и науката "Св. Иван Рилски" за принос в развитието на българското училище. През 2007 г. получава грамота на община Русе за високи резултати в административно-финансовата дейност.

Проф. Галин Цоков Проф. Галин Цоков

Галин Цоков е професор по управление на образованието в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и зам.-декан на Педагогическия факултет на университета. Доктор е по педагогика с дисертация на тема "Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи" (1998 г.). През 2015 г. прави специализация като обучител на обучители по инклузивно образование в Цюрихския педагогически университет и УНИЦЕФ. Година по-рано специализира образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк. Има още специализации в областите организация на социално-педагогическата работа и образователен мениджмънт. Основните му изследователски интереси са в сферите политики в училищното образование, организация и управление на образованието, е-управление на училището, организация на е-обучението, кариерно ориентиране и развитие. Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 90 научни публикации, издадени в България и чужбина.
 

Богдана Христова Богдана Христова

Богдана Христова е старши експерт по природни науки и екология  в Регионален инспекторат по образованието – Враца, от април 2015 г. Присъединява се към държавната администрация след като 13 години е работила като помощник-директор по учебната дейност и учител по физика и астрономия в Езикова гимназия "Йоан Екзарх" – Враца. След като се дипломира като физик, магистър по оптика и спектроскопия в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Богдана приема учителската професия като мисия и призвание. Тя посвещава времето и усилията си на популяризирането на точните науки и създаването у младите хора на цялостна картина на света около нас, изграждане на критично мислене и обич и уважение към природата. Разработва и реализира със своите ученици и колеги множество международни интердисциплинарни проекти, свързани със съвременни и ефективни преподавателски практики, подпомагащи формирането на откривателски дух, създаване на умения за комуникация на чужди езици и изграждане на ключови компетентности. През 2013 е избрана да представлява българската учителска общност в Международната програма за обучение на учители в ЦЕРН, Женева. 

Димитрина Докимова Димитрина Докимова

Димитрина Докимова е учител по география и икономика в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна, от 2009 г. Инициатор и ръководител е на клуба по предприемачество в гимназията. Завършила е история и география в СУ "Св. Климент Охридски", има и семестриално завършена магистратура по регионално развитие и управление. През 2014 г. преминава обучението "Обещаващи лидери в образованието" на фондация "Америка за България", реализирано от Международния институт за образование и Колумбийския университет. Завършва и програми на Intel Teach за проектно-базирано обучение, оценяване и работа с образователна платформа за обмен на образователни практики, както и курсове за обучители на теми "Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища" на Junior Achievement Bulgaria и "Работа със Smartclassrooom.bg - образователна платформа на Samsung и Junior Achievement Bulgaria". Изследва нови тенденции в развитието на образованието и работи за създаване на професионална среда в рамките на училището, географската общност и педагогическите специалисти, преминали програмите за обучение в САЩ. Носител е на награда за "Най-добър млад учител" на община Варна.

Тодорка Русинова Тодорка Русинова

Директор на Основно училище " Светлина" – с. Тополица
Професионалната й биография започва от 1985г. като начален учител в ОУ "Светлина" с. Тополица. От 1993г. е директор на същото училище. През 2000 год. завършва курс за обучители, организиран от CRS – България и до 2003г. организира обучения по програмата "Родителско Участие в Образованието". От 2000г. до момента разработва и провежда обучителни модули за училищни екипи, училищни настоятелства  и организации по места. Професионалните й интереси се преплитат с работата като обучител и са ориентирани към проучване на международния опит в сферата на образованието и адаптиране към местния контекст. 
През 2014 год. преминава обучение на фондация "Америка за България", програма "Академия за училищни лидери-2014 година". През април 2014год., съвместно с екипа на DEED-България, адаптира електронната платформа ДИЙД, в платформа за учене, чрез предизвикателства. Трета учебна година ОУ "Светлина" успешно използва ДИЙД като инструмент за надграждане знанията на учениците. 

 

Деси Стоева Деси Стоева

Член на Експертния съвет
Деси Стоева притежава международна диплома за Монтесори педагог от Montessori Centre International (MCI), London, UK. От четири години е хоноруван асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на СУ "Св. Климент Охридски". 
Деси е ментор към програма "Заедно в час", ментор на образователни проекти във фонд за рискови инвестиции Eleven, активен участник в дейностите на "Института за
прогресивно образование", както и подкрепящ дейностите на "Центъра за приобщаващо образование".
Преди осем години, заедно с група родители и съмишленици, създават първата Монтесори детска градина в България – "Къща на децата"/Casa dei Bambini. След продължителни обучения на учители и създаване на специализирани материали детската градина успешно интегрира целодневната работа с децата на български и английски език.
През лятото на 2014 г. обучителният център към детската градина е оценен високо от престижната британска образователна институция MCI и получава правото - за първи в България - да подготвя практически студенти за Монтесори учители. 
През 2015 г. детската градина работи успешно с учители от Франция и Латвия по програми, финансирани от ЕС.Леона Асланова Леона Асланова

Член на Експертния съвет
Леона Асланова е експерт и консултант по иновации, с над 10 годишен професионален опит.
Основател е на Иновейшън Стартър, първата специализирана агенция за иновации в България, на форума за иновации "Innovation Explorer", в партньорство с Капитал - и на "Академия за иновации". Концептуален автор е на първия академичен курс по иновации в България.
Преди това е работила като Мениджър партньорски взаимоотношения в Мобилтел, Мениджър Продажби в Инвестор.бг и Директор "Връзка с клиентите" в Нетуърк медиа. Завършила е Софийски университет "Св. Климент Охридски" с бакалавърска степен по българска филология и магистърска степен по теория на литературата, бизнес иновации във Виена към TAG Business School и mini MBA програма в PWC`s Academy.
Участвала е като лектор в редица събития и инициативи, посветени на иновациите, като Mobile Innovation Challenge, Innovation forum, Social Impact, ментор в "Рекламна академия", 2014, 2015, ментор в Акдемия за иновации 2014, 2015, лектор в програмата по предприемачество и иновации на AIESEC, "Фабрика за идеи", "StartUp Conference|upVenture Week" и др.
 

Явор Джонев Явор Джонев

Член на Експертния съвет
Явор Джонев е основател на софтуерната компания Сирма Груп Холдинг, член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, както и един от организаторите на гражданската инициатива Диалог за бъдещето. Председател е на УС на Институт за прогресивно образование, който внедрява в България системата за преподаване на математика JUMP Math. Иновативната система позволява на всяко дете не само да увеличи своя успех по математика и разбирането на тази материя, а също и да я заобича наистина. След преминаване от традиционно обучение по математика към Jump Math, много деца, които преди са имали слаби оценки, стават отличници и посочват математиката като един от любимите си предмети.
Като зам.-председател на Управителния съвет на БАСКОМ Джонев участва в разработването на Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система.
Той е и инициатор на диалог между бизнеса, университетите и ресорните държавни институции за осъществяването на такава реформа.