Партньори

Пощенска банка Пощенска банка

Пощенска банка има 25-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

Институт за прогресивно образование Институт за прогресивно образование

Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век. В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и внедрява системата за преподаване на математика в начален курс – JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването. ИПО е инициатор и на "Диалог за бъдещето" - гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система.
ИПО поддържа и форма на постоянен експертен дебат, в който участват неправителствени организации, работещи в областта на образователните политики, международни организации и отделни експерти. Основна цел на тази постоянно действаща форма на работа е формулирането на ключови проблеми в образованието и на политически и експертни решения. 

www.progresivno.org

Общност за иновативно и Монтесори образование Общност за иновативно и Монтесори образование

 Общност за иновативно и Монтесори образование е инициатива от родители и учители, които вярват и работят за промяна на образователната система и осигуряването на защитена и иновативна среда за децата.

Мисията ни е да подкрепим активните родители и учители, които работят в посока промяна на образователната система и отварянето й към нови и алтернативни форми на обучение за децата.

Инициативата има за цел също да подкрепи активните родителски и учителски общности в детските градини и училища да осъзнаят ролята си, както и да участват пълноценно в училищния живот (през различни форми като училищно настоятелство) при въвеждане на иновативни практики в класните стаи на децата си.

Актуална информация за нашите проекти можете да намерите на facebook страницата ни https://www.facebook.com/Монтесори-детска-градина-Къща-на-децата-Casa-dei-bambini-199251300091879/?fref=ts

Innovation Starter Innovation Starter

Innovation Starter е първата в България агенция за иновации.
Знаем как се правят инкрементални, радикални, подривни и пробивни иновации, как да оптимизираме вашите показатели R.O.E.R. (Return-On-existing-resources) и ROI (Return-On-Innovation). Обучаваме служителите на компаниите да ползват методологии за иновации, прокарваме правилните процеси, структури и пространства. Помагаме ви да стигате по-лесно до идеи за патенти, полезни модели и по-умни търговски марки, да ги регистрирате и да печелите от тях.
Основната ни цел е ръст на бизнеса чрез иновации във всеки негов аспект.
Реализираме бизнес, публични и образователни проекти с цел промяна на средата и на културата на иновации у нас. Мисията на компанията ни е България да се превърне във водеща eвропейска страна в областта на иновациите.
Консултантите, лекторите и фасилитаторите в екипа ни са завършили водещите на глобално ниво институции в областта на иновациите и работят с методологии, като Дизайн мислене, Систематична иновация, Lean, Lean Start Up и др. Ползваме услугите на международни консултанти по иновации от САЩ, Израел, Германия.
Основен международен партньор на компанията ни е IICM – Институтът за иновации и променящи се методологии в Германия.
Съвместно с Капитал, Икономедиа, сме основатели на първия голям международен форум за иновации у нас – Innovation Explorer, a в партньорство с Нов Български Университет, основахме и първата Академия за иновации за студенти в България.
Сред нашите бизнес клиенти, за които предлагаме консултантски програми и обучения по иновации, са Coca-Cola и Coca-Cola Hellenic, HP България, Nestle България, Molson Coors, Девин, Comverse и др.
50% от дейността на компанията ни е non-for-profit инвестиция в култура на иновации. Проектите ни, свързани със социална отговорност, са част от нашата дългосрочна стратегия за промяна. Партнираме си с частния и публичния сектор, за да направим достъпни иновациите за деца и участваме в ключови проекти за иноватори, като 40 до 40 на Дарик РадиоUniStartФабрика за иновации и др.

http://innovationstarterbox.bg/