Фермерските храни - как да съкратим пътя им от производителя до потребителя

- A +

От събитието

презентации & снимки
Потребителското търсене на храни, произведени от малки и средни земеделски производители, в последните години се очертава като устойчива тенденция в България. Предлагането от фермери, които искат да стигнат директно до крайните потребители, също се увеличава. Къде и как тези страни се срещат? Кои са съществуващите и работещите модели за директна връзка? Какво е финансирането за така наречените "къси вериги на доставка на храни" в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.?

На конференцията за "Фермерските храни" ще можете да научите повече за:
- тенденциите и международните практики при късите вериги на доставки
- същността на солидарното земеделие
- нагласите на българските потребители към фермерските храни
- възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
- съществуващите и планираните законови регулации

Ще можете да се запознаете с основните действащи модели в България при:
- фермерските пазари
- онлайн търговията с ферменски храни
- доставките за бизнеса

Предвидени са и дискусии за:
- облика и организацията на фермерския пазар
- за ползите и ефектите от директната връзка между фермера и потребителя и затова как тя може да бъде скъсена

Конференцията е с в2в насоченост, но поради естеството си темите са интересни и за крайни потребители.