С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Общи условия за събитията на Икономедиа

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за някое от събитията, организирани или съорганизирани от Икономедиа АД (наричано по-долу само "Икономедиа" и "събитие"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Икономедиа. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на събитие и Икономедиа. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от Икономедиа.

2. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

"ОРГАНИЗАТОР"/ "ОРГАНИЗАТОРИ" означава Икономедиа, респективно Икономедиа заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие

"СЪОРГАНИЗАТОР" е лице, с което Икономедиа организира съвместно едно или повече събития.

"УЧАСТНИК"/"ПОСЕТИТЕЛ" е всяко физическо лице, което е участник в прогарама на или се регистрира за участие в събитие, организирано от Икономедиа самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

"СЪБИТИЕ" се отнася за събитие, организирано от Икономедиа самостоятелно или в партньорство с други организатори.

"СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ" е страница на домейна https://events.economedia.bg/ или на отделен домейн на даденото събитие, ако такъв е разработен, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

"САЙТ НА СЪБИТИЕ" се отнася до сайт, който е специално разработен за даденото събитие и съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:
- На страницата на даденото събитие на сайта economedia.bg
- На отделен сайт на даденото събитие, ако такъв е разработен
- През платформа за продажба на билети за събития, ако е обявена такава възможност

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и/или билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата / сайта на съответното събитие. Икономедиа си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението ви на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно събитието.

Икономедиа си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за това съобщение на страницата на събитието на economedia.bg или на сайта на самото събитие. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата или сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.

За събитията, за които регистрациите са поименни, те не могат да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешно направена замяна.

4. Плащания, отказ и възстановяване на такси

Плащанията за събитията се извършват по един от следните начини: на страницата или на сайта на събитието по един от указаните там начини или през платформа за продажба на билети за събития, ако е обявена такава възможност.
На страницата или на сайта на събитието са указани и промоциите за ранна регистрация, групови намаления, възможностите и правилата за канселиране и възстановяване на платени суми. Икономедиа може да възстанови заплатени такси в размер на 50% от сумата при отказ, заявен писмено на event@economedia.bg, не по-късно от 3 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.

5. Авторски права

Всички права са запазени за Икономедиа и/или нейните партньори. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване от трети лица – в т.ч. но не само участници/посетители на събитие - представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Икономедиа си запазва правото да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомявани за тези ограничения и по време на провеждането на събитието.

6. Лични данни и поверителност

Икономедиа следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните даннни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.
По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследстие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимни, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития на Икономедиа.

Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

7. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, всяко събитие на Икономедиа е обект на строги мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на Икономедиа се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на събитието и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в залата или района на събитието.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на събития на Икономедиа: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети, напр. ножове (включително швейцарски армейски ножове), ножици, прибори за хранене и / или отвертки; спрей боя; катинари и/или вериги; елементи, които произвеждат шум (например свирки); банери, плакати и/или знамена, които не са оторизирани от организаторите; алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите посетители по какъвто и да е начин ("Забранени предмети").

Възможно е да не получите разрешение да влезете на събитието или да бъдете изведени от него, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

Икономедиа си запазва правото да изиска да напуснат събитие посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитието.

Икономедиа си запазва правото да въвежда допълнителни рестрикции за определени събития. Преди да се регистрирате, трябва да проверите описанието на събитието за подробности относно всички допълнителни условия или ограничения.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите резервация за събитие на Икономедиа, ще спазвате всички такива условия или ограничения.

8. Промени

Икономедиа си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01/09/2018г.