С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Общи условия за абонамент
за изданията на Икономедиа АД - печатни издания и дигитални продукти

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за абонамент за периодичните печатни издания – вестници и списания на "Икономедиа" АД и различните нива на достъп до дигиталните продукти на "Икономедиа" АД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Клиентите/Абонати и "Икономедиа" АД. Чрез плащането на абонамент, Клиентът/Абонат се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

"Икономедиа" АД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.economedia.bg, заедно със съобщение за промените.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

·         Под "Клиент/Абонат" се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент за издание/я на "Икономедиа" АД.
 
·         Под "ИЗДАНИЯ" се разбират следните периодични печатни издания и дигитални продукти:
 
 А. Периодични печатни издания:
 
ВСЕКИДНЕВНИЦИ:

Вестник "Капитал Daily" - излиза от понеделник до петък. Корична цена на вестник "Капитал Daily" - 1.50 лв.; размери 284мм x395 мм;

СЕДМИЧНИ ИЗДАНИЯ:

Вестник "Капитал" – излиза всяка събота. Корична цена 3.00 лв.; размери 284мм x395 мм;
Вестник "Строителство градът" – излиза всеки понеделник. Корична цена 1.50 лв.; размери 284мм x395 мм;
Вестник "Computerworld" – излиза всяка събота. Корична цена 0.90 лв.; размери 300 мм х 422 мм.

МЕСЕЧНИ ИЗДАНИЯ:

Списание "Бакхус" – излиза 3 пъти годишно. Корична цена – 7 лв.; размери 215 мм x300мм;
Списание "Регал" – излиза 8 пъти годишно. Корична цена 5 лв.; Разпространява се само с абонамент.
Списание "CIO" – излиза всеки месец без август, като през септември са 2 броя. Корична цена 4 лв.; размери 205 мм х 285 мм;
Списание "NetworkWorld" – излизат 6 броя годишно през февруари, април, юни, август, октомври, декември. Корична цена 4 лв.; размери 205 мм х 285 мм;
 
Б. Дигитален достъп:
 
Абонаментен план Капитал - включва достъп до сайта capital.bg - статиите и архива на сайта, както и инструмента K:Reader за вестник "Капитал", списание Light и останалите издания, които излизат заедно със седмичния "Капитал".

Абонаментен план Капитал Pro - включва достъп до сайта capital.bg, включително бизнес зоната К:PRO, (част от която е търсачката за фирмена информация Капи), инструмента K:Reader за вестниците "Капитал" (заедно със списание Light) и "Капитал Daily" и останалите издания, които излизат с тях.
 
·         Под "Дата на излизане на печатните издания" се разбира датата на излизане на изданието на пазара, фиксирана по-горе, с изключение на датата на излизане на списанията, която не е точно фиксирана. "Икономедиа" АД си запазва правото да променя датата на излизане на пазара.
 
·         Под "Oторизирани партньори-доставчици" се имат предвид дружества, с които Икономедиа АД има сключени договори за набиране и доставка на абонамент, а именно: "Български пощи" ЕАД, "Доби прес" ЕООД, "Хермес билдинг" ООД, "Теди-прес 86" ЕООД, и др.; в отношенията по набиране на абонамент между Икономедиа АД и оторизираните партньори са приложими разпоредбите на чл.чл. 348-360 от Търговския закон "Комисионен договор".
 
II. Сключване на абонамент.

Абонамент за изданията на Икономедиа АД се извършва по един от посочените по-долу начини:

- чрез заплащане на абонамент с платежно нареждане или пощенски запис по следната банкова сметка на Икономедиа АД: IBAN: BG05UNCR76301078119745, Банков код: UNCRBGSF; банка: Уникредит Булбанк АД;
- чрез заплащане на абонамент с дебитна/кредитна карта на сайта www.economedia.bg. Приемaт се плащания с дебитни и кредитни карти – Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro, Transcard;
- чрез заплащане на абонамент с дебитна/кредитна карта през ePay или Paypal;
- с SMS на кратък номер 1982 – само за едноседмичен (тестов) период за Абонаментен план Капитал
- посредством оторизираните партньори-доставчици на Икономедиа АД;
- други оторизирани партньори на Икономедиа АД.

III. Срок на абонамента

Абонаментът за печатните издания, в зависимост от броя последователни месеци за които се сключва, бива: абонамент за 2 (два) месеца, абонамент за 3 (три) месеца, абонамент за 6 (шест) месеца, абонамент за 12 (дванадесет) месеца. По желание на Клиента/Абонат, абонамент може да се сключи за период, с продължителност различна от изброените (за един месец, четири, пет месеца и т.н.), както е възможен и "безсрочен абонамент" (след изтичане на съответния срочен абонамент и в случай че Клиентът/Абонат не е уведомил предварително, че се отказва от безсрочния абонамент, същият получава проформа-фактура въз основа, на която да извърши плащане за следващия период).

Абонаментът за печатно издание, който е заявен и платен до 18-то (осемнадесето) число на текущия месец, започва от началото на следващия месец. В случай, че абонаментът е направен посредством оторизираните партньори-доставчици Клиентът/Абонат е длъжен да се информира за обявените от последните срокове за сключване на абонамент.
 
Абонаментът за дигитален достъп до съдържанието на Капитал (Абонаментен план Капитал и Абонаментен план Капитал Pro) се сключва за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца или 24 месеца. Абонаментен план Капитал се предлага и за едноседмичен (тестов) период, който е възможно да бъде платен с SMS.

IV. Изисквания за сключване на абонамент

За печатните издания:
Абонатът трябва да посочи в талона за абонамент, както следва: име и фамилия на получател/ наименование на фирма (ако Клиентът/Абонат е юридическо лице), точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент, телефон и e-mail адрес за контакт. Абонаментът може да бъде с адрес на доставка в България или чужбина. 

Доставката на изданията е до пощенска кутия на адреса на доставка – Клиентът/Абонат следва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса на доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя на абонамента. В случай, че входната врата на сградата на адреса на доставка се заключва, Клиентът/Абонат следва да осигури ключ за свободен достъп на пощальона/куриера до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, Икономедиа АД не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Клиента/Абонат.

"Икономедиа" АД си запазва правото да откаже сключване на абонамент за райони, в които доставката е обективно затруднена (напр. когато Клиентът/Абонат не е осигурил условия за нормална доставка (в съответствие с описаното по-горе в настоящите общи условия)), и/или в случай, че разходите за доставка до посочения от клиента адрес са икономически необосновани в съответствие със стойността на абонамента (напр. в случай, че партньори-доставчици (посочени в настоящите общи условия) нямат разнос/доставка до посочения адрес). В случай на отказ от абонамент, платената сума за абонамент ще бъде възстановена на клиента.

За дигитален достъп:
Необходимо е клиентът да направи заявка, като първо регистрира профил в id.capital.bg. При регистрацията си, клиентът посочва e-mail адреси парола.
При плащане с дебитна/кредитна карта абонаментът се активира автоматично и Клиента/абонат получава потвърждение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в id.capital.bg.
При плащане по банков път достъпът до дигиталния продукт се активира веднага. Ако плащането не постъпи в сметката на Икономедиа АД до 2 (два) работни дни, абонаментът се деактивира автоматично, за което се изпраща съобщение на e-mail адреса на клиента.
В някои случаи /подаръчен абонамент, специални промоции, абонамент сключен при оторизиран партньор/ клиентът получава код за активиране на достъпа на посочения от него e-mail адрес. Кодът е валиден 3 (три) месеца след получаването му. Ако в рамките на този период абонаментът не се активира, клиентът губи правото да ползва услугата.

V. Рекламации (относими са само към абонамента на печатни издания).

Рекламации за дефектни или недоставени броеве се приемат в рамките на една седмица от датата на разпространение - за ежедневници и седмични издания и до края на месеца, последващ месеца на разпространението – за месечни издания.

Рекламации се заявяват/подават на телефон 02/46 15 349, на e-mail: abonament@economedia.bg или лично в Абонаментния център на Икономедиа АД на адрес: гр. София 1000, ул. Иван Вазов № 30, ет. 3

Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Клиента/Абонат се уведомява за предприетите мерки. При наличие на доставени повредени екземпляри или такива с фабрични дефекти – на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание без дефекти. В случай на недоставени екземпляри на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание.

При системен проблем с доставката (късна доставка или неполучаване на изданието/ята) Икономедиа АД предоставя на Клиента/Абонат една от следните възможности: да смени адрес на доставка, смяна на доставчика/куриер или получаване на изданието в Абонаментния център на Икономедиа АД. Изборът на Клиента/Абонат се заявява на посочения по-горе е-майл адрес или по факс.

В случай, че абонаментът е направен посредством оторизиран партньор-доставчик, рекламациите се подават към него.

VI. Други

Цените за абонамент за изданията на Икономедиа АД се обявяват на сайта www.economedia.bg, в каталозите на оторизираните партньори-доставчици на Икономедиа АД и в някои рекламни материали/платформи за абонамент. Икономедиа АД има право да променя коричната цена на печатните издания, като това не засяга обявените цени за абонамент за конкретните издания за съответния срок на абонамента. В случай, че коричната цена на изданието се увеличи по време на абонамента, клиентът не доплаща разликата. В случай, че издаването на някое издание бъде преустановено, сумата за остатъка от периода ще бъде възстановена. Когато към печатните издания има специални приложения, дискове или списания, които фигурират в описанието на съответното издание, същите се включват в стойността на абонамента. При наличие на специални приложения, дискове или списания извън посочените в описанието на съответното издание по-горе, Издателят си запазва правото да определи дали същите се изпращат безплатно или се закупуват допълнително.

Икономедиа АД не носи отговорност за забавяне на доставката на/неполучаване на изданията, за които Клиентът/Абонат е сключил абонамент посредством оторизираните партньори/доставчици, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Клиента/Абонат.

Промяна/Смяна на адрес за доставка може да се заяви със заявка за промяна на адреса на доставка до 18-то число на текущия месец. Изданието ще се доставя на новия адрес от началото на следващия месец.

Клиентът/Абонат може временно, за избран от него период, но не по-малко от месец, да заяви преустановяване/спиране доставката на абонамента си. За целта е необходимо Клиентът/Абонат да се свърже с Абонаментния център на Икономедиа АД до 18-то число на месеца като заявката ще действа от следващия месец.

Абонаментът за дигитален достъп може да бъде сключен с или без автоматично подновяване. Ако при заявката клиентът е избрал автоматично подновяване и е извършил плащането чрез системата на е-рау, сумата за следващия абонаментен период автоматично се изтегля от картата, като той получава съобщение. Ако при заявката клиентът е избрал автоматично подновяване и е извършил плащането по банков път, ще получи проформа за подновяване на абонамента. Ако при заявката клиентът е избрал автоматично подновяване и е извършил плащането с кредитна карта, до две седмици преди крайната дата ще получи напомнящ имейл за подновяване на абонамента с линк към формата за заявка.
В случай, че при заявяване на абонамент за печатно издание клиентът е избрал опцията "абонамент с автоматично подновяване", 30 (тридесет) дни преди изтичане на абонамента ще получи на посочения e-mail адрес проформа фактура за подновяване на абонамента.
Абонаментът без автоматично подновяване приключва с изтичането на периода.

Клиентът може да заяви прекратяване на абонаментa за дигитален продукт, като изпрати имейл до abonament@economedia.bg с посочване на банковата си сметка, на която да бъде възстановена сумата за остатъка от периода, по-голям от един месец, какъвто е най-късият абонаментен период.
 
Икономедиа АД работи с електронна фактура, която се предоставя посредством системата eFactura.bg и се изпраща на посочения от Клиента/Абонат при подаване на заявка за абонамент e-mail адрес.

Икономедиа АД предоставя възможност на Клиентите да закупят стари броеве от изданията си на корична цена на изданието, а в случай че няма отбелязване за цена, цената на един брой се определя, като абонаментната цена се раздели на броя издания, които излизат в рамките на 12 месеца.

Икономедиа АД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Икономедиа АД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Абонати. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 10.06.2009 г. Същите са изменени на 16.02.2015 г.