С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Общи условия за абонамент за изданията на Икономедиа АД - печатни издания и дигитални продукти

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за абонамент за периодичните печатни издания - вестници и списания на "Икономедиа" АД и различните нива на достъп до дигиталните продукти на "Икономедиа" АД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Клиентите/Абонати и "Икономедиа" АД. Чрез плащането на абонамент, Клиентът/Абонат се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

"Икономедиа" АД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.economedia.bg, заедно със съобщение за промените.

I. Общи приложения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. "Клиент/Абонат" - под Клиент/Абонат се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент за издание/я на "Икономедиа" АД.
2. "Издания" - под Издания се разбират следните периодични печатни издания и дигитални продукти:

2.1. Периодични печатни издания:

2.1.1. Седмични издания:

- Вестник "Капитал" - излиза всеки петък (с изключение на дните национални празници, когато издаването се измества). Корична цена 5.00 лв.; размери 298x228 мм;

2.1.2. Месечни издания:
- Списание "CIO" - излиза всеки месец без aвгуст и януари. Корична цена 10 лв.; размери 280х200 мм;
- Списание "NetworkWorld" - излизат 6 пъти годишно под формата на pdf издания. Корична цена 6 лв.

2.2. Дигитален достъп:

2.2.1. Абонаментен план Капитал PRO - включва достъп до сайта capital.bg, през мобилни устройства и настолен компютър; мобилните приложение Капитал и Капитал PRO, които могат да бъдат изтеглени от Apple Store и Google Play; бюлетини (може да ги избирате от профила си); търсачката за фирмена информация Капи - capital.bg/kapi.

2.2.2. Абонаментен план Kapital Insights - включва достъп до сайта kinsights.capital.bg, през мобилни устройства и настолен компютър

3. "Дата на излизане на печатните издания" - под Дата на излизане на печатните издания се разбира датата на излизане на изданието на пазара, фиксирана по-горе, с изключение на датата на излизане на списанията, която не е точно фиксирана. "Икономедиа" АД си запазва правото да променя датата на излизане на пазара.

4. "Оторизирани партньори-доставчици" - под Oторизирани партньори-доставчици се имат предвид дружества, с които "Икономедиа" АД има сключени договори за набиране и доставка на абонамент, а именно: "Български пощи" ЕАД, "Доби прес" ЕООД, "Теди-прес 86" ЕООД, и др.; в отношенията по набиране на абонамент между "Икономедиа" АД и оторизираните партньори са приложими разпоредбите на чл.чл. 348-360 от Търговския закон "Комисионен договор".

II. Сключване на абонамент

1. Абонамент за изданията на Икономедиа АД се извършва по един от посочените по-долу начини:

- чрез заплащане на абонамент с платежно нареждане или пощенски запис по следната банкова сметка на "Икономедиа" АД: IBAN: BG05UNCR76301078119745, Банков код: UNCRBGSF; банка: Уникредит Булбанк АД;
- чрез заплащане на абонамент с дебитна/кредитна карта. Приемaт се плащания с дебитни и кредитни карти - Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro;
- чрез заплащане на абонамент с потребителски профил в ePay или Paypal;
- посредством оторизираните партньори-доставчици на Икономедиа АД;
- други оторизирани партньори на "Икономедиа"АД.

III. Срок на абонамента

1. Абонаментът за печатните издания, в зависимост от броя последователни месеци, за които се сключва, бива:

- абонамент за 12 (дванадесет) месеца;
- абонамент за 24 (двадесет и четири) месеца.

По желание на Клиента/Абонат, абонамент може да се сключи за период, с продължителност различна от изброените.

1.1. Абонаментът за печатно издание, който е заявен и платен до 18-то (осемнадесето) число на текущия месец, започва от началото на следващия месец, или непосредствено след заплащането му, ако адресът позволява дистрибуция с частен доставчик.

1.2. Началната дата за доставката на сключените вече абонаменти може да варира в зависимост от адреса за доставка, като "Икономедиа" АД уведомява Клиента/Абонат за възможностите до 3 (три) работни дни от сключването.

1.3. В случай, че абонаментът е направен посредством оторизираните партньори-доставчици, Клиентът/Абонат е длъжен да се информира за обявените от тях срокове за стартиране на абонамент.

2. Абонаментът за дигитален достъп до съдържанието на Капитал се сключва за период от:

- абонамент за 1 (един) месец;
- абонамент за 12 (дванадесет) месеца;
- абонамент за 24 (двадесет и четири) месеца.

2.1. Абонаментът за дигитален достъп започва от датата на успешното заплащане на цената за абонамент

3. Абонамент за дигитален достъп с автоматично подновяване - абонаментът с автоматично подновяване може да бъде сключен за всеки от основните периоди на абонамент, а именно:

- абонамент за 1 (един) месец;
- абонамент за 12 (дванадесет) месеца;

Подновяването се обозначава от Клиента/Абонат, през персоналния му профил в ситемата на PayPal, ePay, PlayStore, AppStore.

IV. Изисквания за сключване на абонамент

1. За печатните издания Клиентът/Абонат трябва да посочи в талона за абонамент, както следва:

- име и фамилия на получател/ наименование на фирма (ако Клиентът/Абонат е юридическо лице);
- точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент;
- телефон;
- e-mail адрес за контакт;

Абонаментът може да бъде с адрес на доставка но територията на България.

1.1. Доставката на изданията е до пощенска кутия на адреса на доставка - Клиентът/Абонат следва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса за доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя на абонамента. В случай, че входната врата на сградата на адреса за доставка се заключва, Клиентът/Абонат следва да осигури ключ за свободен достъп на пощальона/куриера до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, "Икономедиа" АД не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Клиента/Абонат. Също така е възможно и доставка до бизнес сграда където изданията да се оставят на портиер, рецепция или охрана, като Клиентът/Абонат се задължава да уведоми горните за доставката на съответните издания.

"Икономедиа" АД си запазва правото да откаже сключване на абонамент за райони, в които доставката е обективно затруднена (напр. когато Клиентът/Абонат не е осигурил условия за нормална доставка (в съответствие с описаното по-горе в настоящите общи условия)), и/или в случай, че разходите за доставка до посочения от клиента адрес са икономически необосновани в съответствие със стойността на абонамента (напр. в случай, че партньори-доставчици (посочени в настоящите общи условия) нямат разнос/доставка до посочения адрес). В случай на отказ от абонамент, платената сума за абонамент ще бъде възстановена на клиента.

2. За дигитален достъп:

Необходимо е клиентът да направи заявка, като първо регистрира профил в id.capital.bg. При регистрацията си, клиентът посочва e-mail адрес и парола.

При поръчка на абонамент клиентът посочва e-mail адрес и телефон за връзка.

При плащане с дебитна/кредитна карта абонаментът се активира автоматично и Клиентът/Абонат получава потвърждение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в id.capital.bg.

- При плащане по банков път достъпът до дигиталния продукт се активира веднага. Ако плащането не постъпи в сметката на "Икономедиа" АД до 3 (три) работни дни, абонаментът се деактивира автоматично, за което се изпраща съобщение на e-mail адреса на клиента.

- В някои случаи (подаръчен абонамент, специални промоции, абонамент сключен при оторизиран партньор), клиентът получава код за активиране на достъпа на посочения от него e-mail адрес. Кодът е валиден 3 (три) месеца след получаването му. Ако в рамките на този период абонаментът не се активира, клиентът губи правото да ползва услугата.

V. Прекратяване на абонамент

1. Абонамент за дигитален продукт

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента за дигитален продукт, като изпрати e-mail до [email protected]. При прекратяване на абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по въпросния абонамент от страна на Клиента. В този случай, Клиентът не получава възстановяване на заплатената сума, като Икономедиа запазва достъпа на Абоната/Клиента до дигиталното съдържание, обект на абонамента, до края на заплатения абонаментен период."

2. Абонамент за печатни издания

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента си за печатни издания, като изпрати e-mail до [email protected]. При прекратяване на абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по въпросния абонамент от страна на Клиента. В този случай, Клиентът не получава възстановяване на заплатената сума, а Икономедиа изпълнява договорния си ангажимент за доставка на изданията, попадащи в абонаментния план, до изтичане срока на абонамента."

VI. Рекламации (относими са само към абонамента на печатни издания)

1. Рекламации за дефектни или недоставени броеве се приемат в рамките на една седмица от датата на разпространение - за седмични издания и до края на месеца, последващ месеца на разпространението - за месечни издания.

1.1. Рекламации се заявяват/подават на телефон 02/46 15 349, на e-mail: [email protected] или лично в Абонаментния център на "Икономедиа" АД на адрес: гр. София 1000, ул. Иван Вазов № 30, ет. 1

1.2. Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Клиента/Абонат се уведомява за предприетите мерки. При наличие на доставени повредени екземпляри или такива с фабрични дефекти - на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание без дефекти. В случай на недоставени екземпляри на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание.

1.3. При системен проблем с доставката (късна доставка или неполучаване на изданието/ята) "Икономедиа" АД предоставя на Клиента/Абонат една от следните възможности:

- да смени адрес на доставка - Промяна/Смяна на адрес за доставка може да се заяви със заявка за промяна на адреса на доставка до 18-то число на текущия месец. Изданието ще се доставя на новия адрес от началото на следващия месец или непосредствено след заявката за Промяна/Смяна на адрес, когато дистибуцията на изданията се осъществява с частен доставчик.
- смяна на доставчика/куриер - Промяна/Смяна на доставчика/куриер може да се заяви със заявка за промяна на доставчика/куриер до 18-то число на текущия месец. Изданието ще се доставя с новия доставчик/куриер от началото на следващия месец или непосредствено след заявката за Промяна/Смяна на доставчика/куриер, когато дистибуцията на изданията се осъществява с частен доставчик;
- получаване на изданието в Абонаментния център на Икономедиа АД, на адрес гр. София, ул. Иван Вазов №30, ет. 1.

Изборът на Клиента/Абонат се заявява на посочения по-горе е-майл адрес или по телефон.

В случай, че абонаментът е направен посредством оторизиран партньор-доставчик, рекламациите се подават към него.

Икономедиа АД не носи отговорност за забавяне на доставката на/неполучаване на изданията, за които Клиентът/Абонат е сключил абонамент посредством оторизираните партньори/доставчици, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Клиента/Абонат.

Промяна/Смяна на адрес за доставка може да се направи със заявка за промяна на адреса но доставка до 18-то число на текущия месец. Изданието ще се доставя на новия адрес от началото на следващия месец.
Клиентът/Абонат може временно, за избран от него период, но не по-малко от месец, да заяви преустановяване/спиране доставката на абонамента си. За целта е необходимо Клиентът/Абонат да се свърже с Абонаментния център на Икономедиа АД до 18-то число на месеца като заявката ще действа от следващия месец или непосредствено след заявката за Промяна/Смяна на адрес, когато дистибуцията на изданията се осъществява с частен доставчик.

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента за дигитален продукт, като изпрати e-mail до [email protected] с посочване на банкова сметка, на коятода бъде възстановена сумата за остатъка от периода, по-голям от един месец, какъвто е най-краткия абонаментен период.

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента си за печатни издания, като изпрати e-mail до [email protected] с посочване причините за прекратяване и банковата сметка, на която да бъде възстановена сума за остатъка от периода, не по-малък от три месеца до крайната дата на абонаментния му период.

VII. Цени на абонаменти и промоционални условия

Цените на абонамент за изданията на "Икономедиа" АД се обявяват на сайта www.ecconomedia.bg, в каталозите на оторизираните партньори-доставчици на "Икономедиа" АД и в някои рекламни материали/платформи за абонамент. В случай, че коричната цена на изданието се увеличи по време на абонамента, Клиентът/Абонат не доплаща разликата. В случай, че издаването на някое издание бъде преустановено, сумата за остатъка от периода ще бъде възстановена или пренасочена към друго издание.

Когато към печатните издания има специални приложения, дискове или списания, които фигурират в описаните на съответното издание, същите се включват в стойността на абонамент. При наличие на специални издания, дискове или приложения извън посочените в описанието на съответното издание по-горе, Издателят си запазва правото да определи дали същите се изпращат безплатно или се закупуват допълнително.

Когато към абонамента е включена отстъпка от цената за събития, организирани от "Капитал", отстъпката е от стандартната цена за регистрация на събитие или казано по друг начин не се отнася към каквато и да е друга промоционална цена. Отстъпката за регистрация за събития може да се използва само през периода, когато абонат има активен абонамент.

"Икономедиа" АД работи с електронна фактура, която се предоставя посредством системата eFactura.bg и се изпраща на посочения от Клиента/Абонат при подаване на заявка за абонамент e-mail адрес.

VIII. Подновяване на абнамент

"Икономедиа" АД има задължението 30 (тридесет) дни преди изтичането на абонамента да уведоми клиента с e-mail или телефонно обаждане, с оглед подновяването му. "Икономедиа" АД може да потърси клиента чрез контактните му данни и след изтичането на последния му абонамент, за да му предложи да се абонира за същото или сходно издание на "Икономедиа" АД. Клиентът може да възрази срещу това използване на данните му, във всеки един момент.

Абонамент без автоматично подновяване приключва с изтичането на периода му.

IX. Други

1. "Икономедиа" АД предоставя възможност на клиентите да закупят стари броеве от изданията си на корична цена на изданието, а в случай че няма поставена такава, цената на един брой се определя, като абонаментната цена си раздели на броя издания, които излизат в рамките на 12 месеца.

2. "Икономедиа" АД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. "Икономедиа" АД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Абонати. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност.

Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 10.06.2009 г., последно изменени, считано от 30.07.2021.