С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Общи условия за абонамент за изданията на Икономедиа АД - печатни издания и дигитални продукти

Настоящите общи условия ("Общи условия") уреждат реда, начина и условията за абонамент за всички издания на "Икономедиа" АД, включващи абонаментът както за периодичните печатни издания - вестници и списания, така и абонаментът за различните дигитални продукти на "Икономедиа" АД (общо наричани по-долу за краткост "Абонамент").
Приемането от Клиента/Абоната на настоящите Общи условия, заедно с Общите условия за използване на сайтовете на "Икономедиа" АД, Декларацията за поверителност и Политиката за бисквитките на "Икономедиа" АД, съставляват сключване на ДОГОВОР между Клиента/Абоната и "Икономедиа" АД.
Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да купите Абонамент.
Тези условия предоставят информация за това кои сме ние, как предоставяме Абонаменти, как договорът за Абонамент може да бъде променен или прекратен, какво да направите в случай на проблем, както и друга важна информация. Ако смятате, че има пропуск в тези Общи условия, моля свържете се с нас.
Чрез заплащането на Абонамент, Клиентът/Абонатът се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях.
"Икономедиа" АД си запазва правото да спре или прекрати достъпа на Клиент/Абонат до Абонамент по всяко време, ако смята, че Клиентът/Абонатът нарушава Общите условията.
Моля, имайте предвид, че "Икономедиа" АД може да променя по всяко време настоящите Общи условия по собствено усмотрение и си запазва правото да го прави без съгласието на Клиентите/Абонатите. Всички промени в Общите условия ще бъдат приложими от момента на публикуването им на сайта на Икономедиа www.economedia.bg. Моля, уверете се, че преглеждате тези Общи условия редовно, тъй като ще се счита, че сте приели промените, ако продължите да използвате Абонамент след публикуване на промените в Общите условия.

I. Информация за нас
1. Абонаментите се предоставят от "Икономедиа", акционерно дружество регистрирано в Република България, ЕИК 131326269, с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. Иван Вазов № 20 ("Икономедиа", "ние", "нас").
2. При възникнали въпроси, проблеми, спорове или оплаквания във връзка с Абонаменти, можете да се свържете с нас на телефон 02 / 46 15 349 или:
За абонатите на "Капитал" на имейл: [email protected] или чрез специалната форма, достъпна на https://www.capital.bg/faq/#categoryID_4607
За абонатите на "Дневник" на имейл: [email protected]

II. Общи положения
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. "Клиент/Абонат" - под Клиент/Абонат, наричан още "Вие", "Вас", се разбира физическо или юридическо лице, което купи Абонамент за издание/я на Икономедиа.
2. "Издания" - под Издания се разбират следните продукти на Икономедиа, включени в различните видове Абонаменти:
(i) периодични печатни издания - Седмичникът "Капитал", който обичайно излиза всеки петък, с изключение на седмиците, в които има официални празници, в който случай датата на публикуване се измества;
(ii) дигитални продукти на Капитал - capital.bg, мобилните приложения Капитал и Капитал PRO;
(iii) дигитални продукти на "Дневник"- dnevnik.bg
3. "Дата на излизане на печатните издания" - под "Дата на излизане на печатните издания" се разбира датата на излизане на изданието на пазара, фиксирана по-горе (в 2. (i)).
Икономедиа си запазва правото да променя датата на излизане на пазара на всяко едно от изданията, които се разпространяват заедно със седмичникът "Капитал".
4. "Оторизирани партньори-доставчици" - под "Оторизирани партньори-доставчици" се имат предвид дружества, с които Икономедиа има сключени договори за набиране и доставка на абонамент, а именно: "Български пощи" ЕАД, "Доби прес" ЕООД, "Теди-прес 86" ЕООД, Дибо 97 ЕООД и др. В отношенията по набиране на Абонамент между "Икономедиа" АД и оторизираните партньори са приложими разпоредбите на чл. 348-360 от Търговския закон "Комисионен договор".

III. Кратко описание на видовете Абонаменти
1. Абонаментни планове на "Капитал" - актуалните абонаментни планове на "Капитал" за физически лица са достъпни на следния уеб адрес.
Икономедиа предлага и групови Абонаменти, които могат да бъдат предоставени на Клиенти/Абонати при поискване, с оглед специфичните им нужди. Цената на такива Абонаменти е обект на конкретна оферта, която Икономедиа АД предоставя на Клиента/Абоната след уточняване на условията по поръчката.
2. Абонаментни планове на "Дневник" за сайта dnevnik.bg - актуалните Абонаментни планове на "Дневник", предназначени за физически или юридически лица, може да видите на следния уеб адрес.
3. Повече информация за различните Абонаменти и видовете Издания, включени в тях, можете да откриете на нашия уебсайт www.economedia.bg. Преди да купите Абонамент, е препоръчително да се запознаете с всички условия на различните Абонаменти.
4. Икономедиа АД може по своя преценка да променя, премахва, спира или прекратява различни аспекти на съдържанието на своите Издания по всяко време.
5. Абонаменти за печатни Издания могат да бъдат сключвани само с адрес на доставка на територията на България и при наличие на възможност за доставка до съответния адрес.

IV Сключване на Абонамент
1. Абонамент за Изданията на Икономедиа се сключва по един от посочените по-долу начини:
- чрез директна поръчка към Икономедиа, като плащането в този случай се извършва по начините, указани в самата поръчка - обичайно чрез плащане с дебитна/кредитна карта или чрез банков превод по сметка на "Икономедиа" АД;
- чрез поръчка към/през оторизираните партньори-доставчици на Икономедиа;
- чрез други оторизирани партньори на Икономедиа (напр. мобилни оператори).
2. За да купите Абонамент чрез Икономедиа, при попълване на поръчката за купуване на абонамент Вие трябва да ни предоставите пълна, точна, актуална и достоверна информация във всяко от отбелязаните като задължителни полета на поръчката. С предоставянето на данните, необходими за плащането на абонамента в полза на Икономедиа Вие заявявате, че имате право да купите Абонамент и да извършите съответното плащане. В случай че не получим одобрение за плащането от издателя на картата Ви, или от банката Ви, или от партньора, чрез който Вие извършвате плащането и средствата не постъпят в сметката на Икономедиа АД, или полученото одобрение впоследствие бъде анулирано, ние няма да приемем поръчката Ви и може незабавно да прекратим или спрем достъпа Ви до Вашия Абонамент.
3. За купуване на Абонамент за печатните Издания, Клиентът/Абонатът попълва заявка за Абонамент, в която посочва следната информация:
- име и фамилия на получател/ наименование на дружество и ЕИК (ако Клиентът/Абонатът е юридическо лице);
- точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент;
- телефон;
- имейл адрес за контакт.
4. За купуване на Абонамент за дигитални продукти, Клиентът/Абонатът трябва да има профил като регистриран потребител на Икономедиа. Регистрация на профил може да се направи през всяко от дигиталните издания на Икономедиа - www.capital.bg, www.dnevnik.bg, www.karieri.bg, www.digitalk.bg, www.bacchus.bg, www.regal.bg, https://kinsights.capital.bg/. При регистрацията си, Клиентът/Абонатът посочва имейл адрес и парола, както и, само по собствено желание, допълнителна информация за себе си.
5. Клиентът/Абонатът носи отговорност за запазване поверителността на паролата за своя профил, както и за всички дейности, които се извършват от неговия профил.
6. Пълната информация за вече направена от Вас поръчка за абонамент се съдържа в профила Ви в id.capital.bg (за абонаменти за Капитал) или id.dnevnik.bg (за абонаменти за Дневник). Освен това, след заявяване на съответната поръчка за купуване на абонамент, на посочения от Вас имейл, получавате потвърждение за направената поръчка, което потвърждение съдържа пълна информация за конкретната поръчка.
7. В случай на Ваше желание за промяна на имейл адреса Ви или промяна в пощенския Ви адрес (водеща до промяна в адреса на доставка на абонамента), следва да се свържете с нашия абонаментен отдел на [email protected] и да заявите писмено желаната промяна.
8. Купувайки Абонамент за дигитални продукти и регистрирайки профил в мрежата с регистрирани потребители на Икономедиа, Вие се съгласявате, че:
(i) Абонаментът може да се използва от един Клиент/Абонат на до три съвместими устройства;
(ii) Вашият профил и парола са лични за Вас и не могат да бъдат споделяни и използвани от някой друг за достъп до дигиталните продукти, за които сте абониран;
(iii) няма да предприемате нищо, което би позволило на друг потребител да получи достъп до (дигиталните) продукти/те, включени във Вашия Абонамент; и
(iv) няма да създавате профили с цел злоупотреба с функционалността на сайта или други потребители, нито ще се стремите да се представяте за друг Клиент/Абонат.
9. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако разберете за неоторизирано използване на Вашата парола и/или профил от други лица. Можем да прекратим или ограничим Вашия Абонамент, без да дължим възстановяване на заплатени от Вас суми, ако установим, че позволявате на трети лица да ползват Вашия Абонамент, нарушавате по друг начин тези Общи условия и/или участвате в незаконно и/или нерегламентирано използване на Абонамента.
10 За да се възползвате от достъпа до апликациите на "Капитал", достъпни за iOS и Android, ще са Ви необходими едно или повече от следните неща:
(i) Поддържащи Android смартфони и/или таблетни устройства; и/или
(ii) Apple iOS поддържащи смартфони и/или таблетни устройства.
11. За купуване на Абонамент от оторизираните партньори-доставчици или други оторизирани партньори на Икономедиа, следва да се свържете директно с тях и да следвате техните инструкции.
12. В някои случаи (подаръчен Абонамент, специални промоции, Абонамент сключен при оторизиран партньор, Абонамент за печатни Издания), Клиентът/Абонатът получава код за активиране на достъпа до дигиталните продукти на посочения от него имейл адрес. При подаръчен абонамент срокът за активация е до 3 (три) месеца от закупуване на кода, а за останалите случаи на абонамент - срокът за активация е посочен в съответната форма на поръчка, както и в потвърдителния мейл за сключване на договора за абонамент.

V. Срок на абонамента и условия за ползване на Абонамент.
1. Условията, които уреждат срока на Абонамента, варират в зависимост от това какъв Абонамент е избран от Клиента/Абоната в рамките на посочените на уебсайта на Икономедиа АД планове за Абонаменти. Видовете Абонаментни планове и техните срокове можете да намерите на https://www.capital.bg/abonament и https://www.dnevnik.bg/abonament.
2. Всички срочни, годишни и месечни Абонаменти, платени с дебитна/кредитна карта през сайтовете на Икономедиа АД, са с автоматично подновяване за съответния срок. Икономедиа АД може да предлага и други Абонаменти с автоматично подновяване, за което ще бъдете уведомени при покупка на съответния Абонамент. Можете да спрете автоматичното подновяване на Абонамента през профила Ви в id.capital.bg (за абонаменти за Капитал) или id.dnevnik.bg (за абонаменти за Дневник) или чрез изпращане на изрично съобщение на имейл: [email protected] за абонати на "Капитал" и на имейл: [email protected] за абонати на "Дневник" по всяко време преди изтичане на срока на Абонамента. В случай, че не прекратите автоматичното подновяване, Абонаментът се подновява автоматично за същия срок, като Икономедиа АД ще таксува същата дебитна/кредитна карта, използвана по-рано от Вас за заплащане на Абонамента. Автоматичното подновяване може да се прилага неограничен брой пъти.
3. Срокът на Вашия Абонамент започва от датата на успешното плащане на цената за Абонамента и получаване от Вас на потвърждение по имейл от Икономедиа за успешно заявена поръчка, получено плащане и активиране на Абонамента Ви.
4. Активирането на достъпа до Абонамента се извършва служебно от Икономедиа АД в деня на потвърждаване на поръчката за купен абонамент. Предходното изречение не се отнася за случаите, когато на Клиента/Абоната във връзка със специален абонамент се предоставя код за достъп и активация. В последния случай достъпът става възможен след активиране на кода от Клиента/Абоната, като в случай, че в рамките на указания в потвърждението период Абонаментът не се активира, Клиентът/Абонатът губи правото да ползва услугата.
5. Тъй като печатните Издания на Капитал се доставят чрез фирми подизпълнители, то тяхната доставката започва в първата седмица, следваща седмицата на заплащане на Абонамента, в случай, че плащането е извършено до 23-о число на съответния месец, а за платените след 23-то число на текущия месец Абонаменти, Икономедиа потвърждава на Абоната/Клиента допълнително стартовата дата на доставка. Началната дата за доставката на сключен Абонамент за печатно издание на Капитал може да варира и в зависимост от адреса за доставка, като Икономедиа АД уведомява Клиента/Абоната за възможностите до 5 (пет) работни дни от сключването на договора за Абонамент. С осъществяване на първата доставка на съответния печатен Абонамент започва да тече и срокът на Договора за Абонамент.
6. В случай че Абонаментът е направен посредством оторизираните партньори-доставчици, Клиентът/Абонатът е длъжен да се информира за обявените от тях срокове за започване на доставки по Абонамента.

VI. Цени на абонаменти и промоционални условия
1. Цените на Абонаментите се обявяват на сайта www.economedia.bg, на страниците с абонаментните планове на сайтовете www.capital.bg и www.dnevnik.bg, в каталозите на оторизираните партньори-доставчици на Икономедиа АД и в някои рекламни материали/платформи за Абонамент. Вие се съгласявате да заплатите цената, която Ви е известена в момента, в който купувате своя Абонамент, чрез изпращане на поръчката/заявката за купуване на абонамент. Икономедиа АД си запазва правото да променя цената на всеки Абонамент, да премахва и/или да предлага някои други Абонаменти, както и да променя съдържанието и/или услугите към тях. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за всяко увеличение на цената, когато то касае цената на Вашия Абонамент, както и в случай на промяна на предоставяните по Абонамента Ви услуги, като в този случай ще Ви предложим възможност да прекратите Абонамента си, ако не желаете да се приложат новите условия. Всички промени в цени за абонамент се прилагат с действие "за напред" - т.е. не касаят вече сключените и подлежащи на текущо изпълнение Договори за Абонамент.
2. В случай, че коричната цена на печатно Издание се увеличи в срока на действие на Абонамента, Клиентът/Абонатът не доплаща разликата.
3. Ако сте купили дигитален Абонамент с "пробен период" с преференциални условия или промоционална "въвеждаща оферта", можете да прекратите Абонамента си по всяко време преди изтичането на пробния период или периода на офертата. Освен ако не прекратите преди края на този период, Вашият Абонамент автоматично ще продължи като стандартен платен Абонамент.
4. При наличие на специални издания, дискове или приложения, които се явяват допълнителни за съответния Абонамент, Икономедиа АД си запазва правото да определи дали същите се разпространяват безплатно или се купуват допълнително при заявено желание от съответния Клиент/Абонат.
5. Когато към Абонамента е включена отстъпка от цената за събития, организирани от Икономедиа АД и/или партньори на Икономедиа АД, отстъпката е от стандартната цена за регистрация на събитие и не се отнася към каквато и да е друга промоционална цена на събитието. Отстъпката за регистрация за събития може да се използва само през периода, в който Клиентът/Абонатът има активен Абонамент.

VII. Доставка на печатни Издания
1. Доставката на печатните Издания се осъществява до пощенска кутия на посочения адрес на доставка - Клиентът/Абонатът следва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното Издание) на адреса за доставка, която да е сигурна (с ключ), и да е обозначена с табела с името на получателя на Абонамента. В случай, че входната врата на сградата на адреса за доставка се заключва, Клиентът/Абонатът следва да осигури ключ за свободен достъп на пощальона/куриера до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, Икономедиа не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Клиента/Абоната. Също така е възможно и доставка до бизнес сграда, където изданията да се оставят на портиер, рецепция или охрана, като Клиентът/Абонатът се задължава да уведоми горните за доставката на съответните Издания.
2. Икономедиа АД си запазва правото да откаже сключване на Абонамент за райони, в които доставката е обективно затруднена (напр. когато Клиентът/Абонатът не е осигурил условия за нормална доставка (в съответствие с описаното по-горе в настоящите Общи условия), и/или в случай, че разходите за доставка до посочения от Клиента/Абоната адрес са икономически необосновани в съответствие със стойността на Абонамента (напр. в случай, че партньори-доставчици (посочени в настоящите Общи условия) нямат разнос/доставка до посочения адрес). В случай на отказ от Абонамент, Клиентът/Абонатът ще бъде информиран, а платената сума за Абонамент ще бъде възстановена.

VIII. Рекламации валидни само към Абонамента за печатни издания
1. Рекламации за дефектни или недоставени броеве се приемат в рамките на една седмица от датата на излизане на печатното Издание - за седмични издания. За месечните издания срокът за рекламация е до края на месеца, последващ разпространението.
2. Рекламации се заявяват/подават на телефон 02/46 15 349, на имейл: [email protected] или лично в Абонаментния център на Икономедиа АД на адрес: гр. София 1000, ул. Иван Вазов № 30, ет. 1.
3. Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Клиентът/Абонатът се уведомява за предприетите мерки. При наличие на доставени повредени екземпляри или такива с фабрични дефекти - на Клиента/Абоната се доставя нов брой на съответното издание без дефекти. В случай на недоставени екземпляри на Клиента/Абоната се доставя нов брой на съответното Издание.
4. При системен проблем с доставката (забавяне на доставка с над 7 дни или неполучаване на Изданието/ята) Икономедиа предоставя на Клиента/Абоната една от следните възможности:
(i) да смени адрес на доставка или доставчика/куриер - като се свържете с нас на [email protected], като попълните формата за обратна връзка, или като ни се обадите на телефон: 02 461 53 49.
(ii) да заяви получаване на изданието в Абонаментния център на Икономедиа, на адрес гр. София, ул. Иван Вазов №30, ет. 1.
5. В случай че Абонаментът е направен посредством Оторизиран партньор-доставчик, рекламациите се подават към него.
6. Икономедиа АД не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаване на Изданията, в случаите, когато Абонаментът е сключен чрез Оторизираните партньори/доставчици,
7. Икономедиа АД не носи отговорност и в случаите, когато по вина на Абоната/Клиента заявеният адрес за доставка е грешен или непълен/неточен.

IX. Прекратяване на абонамент
1.1. Клиентът/Абонатът може да се откаже от Абонамент, купен онлайн, в рамките на 14 дни от началото на Абонамента, като изпрати имейл до [email protected], без да посочва причина за прекратяването.
1.2. За Абонаменти за печатния Издания, този 14 дневен срок започва да тече от датата на доставяне на адреса на Клиента/Абоната на първото печатно Издание, включено в Абонамента. За останалите Абонаменти, срокът за (безвиновен) отказ от Абонамент от Клиента/Абоната започва да тече от датата, следваща датата на активиране на абонамента.
1.3. При заявен от Клиента/Абоната отказ по реда на настоящата точка, Клиентът/Абонатът незабавно спира да получава Абонамента и да има достъп до включените в него Издания. В този случай, в рамките на 14 дни от получаване на отказа, Икономедиа АД възстановява на Клиента/Абоната по посочена от последния банкова сметка платената от Клиента/Абоната цена за закупуване на съответния Абонамент. При отказ от Абонамент за печатно издание, от подлежащата на връщане сума се приспада пропорционалната сума за всяко печатно Издание, получено от Клиента/Абоната преди отказа от Абонамента.
1.4. Заявлението за отказ от Абонамент при условията на настоящата точка се подава чрез попълване на стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор или чрез изпращане на съобщение до [email protected], в което съобщение се посочват както следва: номер и дата на поръчка, актуални телефон и имейл за контакт с потребителя и заявяване на желанието за прекратяване на Абонамента.
2. За случаите, когато Абонаментът е с автоматично подновяване, Клиентът/Абонатът може да заяви спиране на автоматичното подновяване на абонамент, като влезе в профила си и отмаркира/премахне отбелязването/маркирането в графа "автоматичното подновяване" или изпрати имейл до [email protected] за "Капитал" и [email protected] за "Дневник". В този случай Абонаментът ще се прекрати с изтичане на текущия, последно договорен абонаментен срок.
3. Договорът за Абонамент се прекратява с изтичане на срока на договора, в случай, че Абонаментът не подлежи на автоматично подновяване.
4. Всеки годишен Абонамент може да бъде прекратен с тримесечно писмено предизвестие като изпратите имейл до [email protected] за "Капитал" и [email protected] за "Дневник". В този случай на предсрочно прекратяване и не поради вина на Икономедиа АД, Клиентът/Абонатът дължи на Икономедиа обезщетение в размер на паричната стойност на всички търговски отстъпки, предоставени от Икономедиа АД в полза на Клиента/Абоната при покупката на съответния Абонамент. Сумата за остатъка от периода на Абонамента след приспадане на дължимите обезщетения по предходното изречение ще Ви бъде възстановена по предоставена от Вас банкова сметка.
5. При прекратяване на (договора за) Абонамент извън случаите по т. 1 и т. 4 от настоящия раздел Клиентът/Абонатът запазва правото си на (ползване на) Абонамент до края на заплатения абонаментен период.
6. В случаите на Абонамент с автоматично подновяване, Клиентът/Абонатът може да прекрати автоматичното подновяване на Абонамента по всяко време, но прекратяването на Абонамента и ползването на услугите по него, ще влезе в сила в деня следващ крайната дата на срока, за който Клиентът/Абонатът е платил на Икономедиа АД възнаграждение за ползване/доставка на Абонамент.
7. Икономедиа АД може да прекрати Абонамента Ви по всяко време, без да дължи възстановяване на заплатени суми, със съобщение, ако: (i) не извършите съответното плащане към Икономедиа, когато такова е дължимо; (ii) не предоставите информация, която е необходима за предоставяне на Абонамента в рамките на разумен срок, след като такава (информация) е поискана от (представител на) Икономедиа АД; и/или (iii) ако нарушите настоящите Общи условия или действащото законодателство. При установяване на нарушения при условията на настоящата точка, Икономедиа изпраща уведомителен имейл до имейл адреса на Клиента/Абоната, посочен при закупуването на абонамента, с който Икономедиа уведомява Клиента/Абоната, че ако в 5 (пет) дневен срок Клиентът/Абонатът не преустанови нарушенията, респ. не изпълни ангажиментите си по сключения договор за Абонамент (и приложенията към него), Абонаментът ще бъде прекратен по вина на Клиента/Абоната.
8. Извън горните случаи, Вие можете да прекратите Абонамента си като изпратите имейл до [email protected] за "Капитал" и [email protected] за "Дневник", ако: (i) не сте съгласни с промяна в Абонамента или настоящите Общи Условия, за която сме Ви уведомили, включително за промяна на цената, която пряко засяга Вашия Абонамент; (ii) преустановим без основание предоставяне на Абонамента; (iii) имате законно право да прекратите Абонамента поради причина, за която носим отговорност. В този случай сумата за остатъка от периода на Абонамента ще Ви бъде възстановена по предоставена от Вас банкова сметка.

X. Изрично подновяване на Абонамент
1. В случаите на годишен абонамент без автоматично подновяване, Икономедиа има задължението 30 (тридесет) дни преди изтичането на Абонамента да уведоми Клиента/Абоната чрез имейл или телефонно обаждане, с оглед евентуалното подновяване на срока на договора. Икономедиа АД може да потърси Клиента/Абоната чрез контактните му данни и след изтичането на (срока на) последния му Абонамент, за да му предложи да се абонира за същото или сходно Издание на Икономедиа. Клиентът/Абонатът може да възрази срещу това използване на данните му, във всеки един момент.

XI. Авторски права. Защита на личните данни
1. Всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, върху съдържанието, достъпно (или достъпно за изтегляне) в Изданията, включително текст, снимки, графики, видео и аудио материали ("Съдържание"), принадлежат на Икономедиа АД или неговите лицензодатели. Всички права са запазени. Изданията и Съдържанието могат да се използват само за Ваша лична, некомерсиална употреба. Вижте нашите Общи условия за използване за повече подробности.
2. Клиентът/Абонатът няма право, под каквато и да е форма, да възпроизвежда и разпространява произведенията / журналистическите материали, включени в съдържанието на медиите, обект на Абонамента, нито да предлага на трети лица по електронен път достъп до (цялото или част от) съдържанието на Абонамента. В случай на нарушение на ангажимента по предходното изречение, Клиентът/Абонатът е отговорен изцяло, съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство.
3. Във връзка с Абонаментите, Икономедиа АД обработва лични данни на Клиенти/Абонати, при гарантиране на тяхната неприкосновеност. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност.

XIІ. Други
1. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена като нищожна или неравноправна, това не засяга валидността на която и да е друга част или разпоредба.
2. Доколкото е допустимо по закон, Икономедиа АД не дава никакви гаранции по отношение на Вашия Абонамент, Съдържанието или Изданията, включително за липса на вируси или че дигиталните продукти са съвместими с всякакви компютърни системи, софтуер и браузъри.
3. Икономедиа АД не носи отговорност за каквито и да било искове, загуби, неустойки, щети, разходи или разноски, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Изданията, включени в Абонамента или от каквото и да е действие, предприето или пропуснато да бъде предприето в резултат на такова използване.
4. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 10.06.2009 г., последно изменени, считано от 29.05.2024 г.