Лектори

Левон Хампарцумян Левон Хампарцумян

Левон Хампарцумян е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк от 2001. Той е и Председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, член на Управителния съвет на БОРИКА и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Левон Хампарцумян е член на Управителния съвет на Института за пазарна икономика, председател на Настоятелството на СУ "Св. Климент Охридски", член на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси и член на Настоятелството на City University of Seattle в България.
Той е носител на Ордена на звездата на италианската солидарност (Ordine della Stalla della Solidarietà Italiana) и получава титлата Комендаторе от Президента на Република Италия Джорджо Наполитано през 2008 г.
През 2012 г. Левон Хампарцумян получава наградата "Мениджър на годината 2012", връчена му от Президента на Република България Росен Плевнелиев, в конкурса на сп. Мениджър.
През 2007 г. фондация "Атанас Буров" му присъжда приза "Буров" за банково управление, той е обявяван два пъти за "Банкер на годината" – от списание Finance Central Europe през 2005 г. и от вестник "Банкеръ" през 2007 г. През 2006 г. списание "Мениджър" му връчи приза за мениджмънт.
Левон Хампарцумян е дипломиран инженер-химик и професионалният му опит е свързан с ръководни позиции в PriceWaterHouse Coopers и Earnst&Young.
В периода 1999 г. – 2001 г. той е бил последователно заместник-министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.
 

Петър Андронов Петър Андронов

Петър Андронов е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК през юли 2007 г. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.
От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация.
Преди назначението му в СИБАНК, господин Андронов заема редица позиции както в частния банков сектор, така и в Българската народна банка. От  2002 г. до май 2007 г. е главен директор на управление "Банков надзор" в Българска народна банка.  От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Господин Андронов е член и на Инвестиционния комитет на БНБ. 
В периода 2005 – 2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.
Господин Андронов участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др.
Петър Андронов има магистърска степен по Финанси и Банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов Български университет / Международен банков институт - преподава дисциплини "Основи на финансите" и "Банково регулиране". 
Владее английски, немски и руски език..

Хубърт Котони Хубърт Котони

Господин Котони ръководи екипа за регионално бизнес развитие в областта на дяловите фондове за рискови инвестиции и дълговите продукти на Европейския Инвестиционен Фонд. Той е действащ изпълнителен директор на JEREMIE Bulgaria, Istanbul Venture Capital Initiative, Portugal Ventura Capital Initiative и Green for Growth Fund.
Преди ЕИФ, господин Котони е работил като M&A директор и ръководител на отдел стратегическо развитие на Telekom Austria и като старши банкер в European Investment Bank и в Credit Anstalt във Виена, Лондон и Ню Йорк.
Господин Котони има магистърска степен по бизнес от University of Innsbruck и от INSEAD.

Емилия Царева Емилия Царева

Емилия Царева е член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от август 2004 г.
Преди това тя ръководи проект в процеса по създаването на ProCredit AG във Франкфурт на Майн, Германия. Между август 2006 и декември 2007 г., Емилия Царева заема позицията Изпълнителен директор в ProCredit S.A. в Кишинев, Молдова.
Тя постъпва в ПроКредит Банк през 2001 г., когато първоначално отговаря за отдел Плащания. Преди ПроКредит Банк Емилия Царева работи последователно в корпоративен отдел на BNP Paribas и международния отдел на Минералбанк.
Емилия Царева е завършила Университета за национално и световно стопанство със специалност Международни икономически отношения.

Теодор Маринов Теодор Маринов

Теодор Маринов e генерален директор на Корпоративно Управление и член на Съвета на директорите в ОББ.
Господин Маринов заема позицията генерален директор на Корпоративно Управление в ОББ. Член е и на Съвета на директорите.
Бил е изпълнителен директор на едно от най-големите лизингови дружества в България – "Интерлийз" в периода февруари 2001 - септември 2010 г. Бил е председател на асоциацията на лизинговите компании у нас и е заемал поста председател на съветите на директорите на лизинговите дружества на NBG в Румъния и Сърбия.
Преди това е бил инвестиционен мениджър в NBG. Има опит и в Българска инвестиционна банка АД (текущо Креди Агрикол България).
Започнал е кариерата си на Софийската фондова борса. Притежава MBA от London Business School и магистърска степен от Техническия университет в София.

Славейко Славейков Славейко Славейков

Славейко Славейков заема позицията главен финансов директор на Societe Generale Експресбанк от 2009 г.
Преди да се присъедини към екипа на Societe Generale Експресбанк през 2003 г., е работил като младши одитор в консултантска къща. 
Завършил е бакалавър степен счетоводство и контрол и бакалавър по информационни технологии от Икономическия университет във Варна. Следвал е магистърската си степен по финанси в стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов". 

.

Надя Андреева Надя Андреева

Надя Андреева е Директор на Дирекция "Големи, Мултинационални и Институционални Клиенти" в Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Тя има над 15 годишен опит в банковото дело и корпоративното банкиране, като от 13 години работи в Райфайзенбанк.
Завършила е магистратура по Стопанско Управление в Софийския университет  "Св. Климент Охридски", както и редица международни професионални програми. 
Владее английски и италиански език.

Никола Стоянов

Никола Стоянов е началник на управление "Кредитиране на малък и среден бизнес" в Българска банка за развитие.
В банката е от 2005 година, където отговаря за портфолиото, свързано с финансиране на малките и средни предприятия. Р
аботил е в Българо-американска кредитна банка и в Пощенска банка. Има бакалавърски степени по Икономика от УНСС и по Бизнес администрация от Thames Valley University London. Завършил е MBA в City University of Seattle.


Йордан Суванджиев Йордан Суванджиев

Господин Йордан Суванджиев е главен директор "Управление на риска", ръководител на управление "Риск" и член на Управителния съвет на Пощенска банка. Той също така отговаря за управлението на риска на "Юробанк И Еф Джи Пропърти Сървисиз", "ИМО Централен офис", "ИМО Рила" и "ИМО Пропърти Инвестмънтс" - дъщерни дружества на "Юробанк Груп" в България. Г-н Суванджиев се присъединява към ръководството на Пощенска банка през 2007 г.
През периода 1994 - 2007 г. той последователно заема следните позиции в Булбанк – вътрешен одитор и заместник-началник на управление "Кредитиране", а в Уникредит Булбанк - началник на отдел "Кредити и риск", началник на управление "Риск", началник на отдел "Кредитна политика и риск". Г-н Суванджиев е бил и главен експерт "Финансови анализи и прогнози" в Министерството на икономиката в периода 1992-1994 г. Той е бил член на Съвета на директорите на "Българска кожухарска индустрия" АД и вътрешен одитор в "Мина Жабляно" (1992-1994 г.).
Господин Суванджиев има магистърска степен по управление и планиране от УНСС в София, както и множество дипломи и сертификати от международни професионални обучения, включително индивидуална програма за обогатяване и развиване на личностните управленски качества.

Елиян Батинов Елиян Батинов

Елиян Батинов e директор на дирекция "Големи корпоративни клиенти", управление "Корпоративно банкиране" в ОББ. 
Възпитаник е на Университета за национално и световно стопанство, който завършва през 1993 г. с магистърска степен по "Международни икономически отношения", специализация "Международен бизнес". 
Стартира кариерата си като специалист "Износ" в "Машиноекспорт", като от 1996 г. професионалното му развитие е посветено на работа във финансови институции. Започва като експерт "Търговско финансиране" в Първа частна банка, като заема същата позиция в последствие в Евробанк АД и Росексимбанк АД. Кариерният му път включва още постовете мениджър "Връзки с клиенти" в Търговска банка-Д, , мениджър "Търговско финансиране" в Ситибанк, ръководител екип в дирекция "Големи корпоративни клиенти" в EFG Пощенска банка, ръководител отдел "Търговско финансиране" В Ейч Ви Би Банк Биохим впоследствие след сливането с Булбанк, директор "Мултинационални клиенти" в Уникредит Булбанк и член на борда на директорите на Уникредит Факторинг.
Господин Батинов се присъединява към екипа на Обединена българска банка през 2011 г. като директор на дирекция "Големи корпоративни клиенти" в управление "Корпоративно банкиране" на ОББ.
Господин Елиян Батинов е роден през 1967 г.

Валери Маренски Валери Маренски

Валери Маренски е директор на дирекция "Корпоративно реструктуриране", управление "Корпоративно банкиране" в ОББ.
Валери Маренски е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, който завършва през 1997 г. с магистърска степен по "Финанси". 
Започва кариерата си в Българска народна банка като експерт в управление "Фискални услуги", след което заема поста експерт "Кредитиране" в дирекция "Корпоративни заеми и анализи" на Евробанк.
Господин Маренски се присъединява към екипа на Обединена българска банка през 2002 г. като специалист в управление "Корпоративно банкиране", като през следващите години последователно заема позициите старши специалист, ръководител сектор в дирекция "Големи корпоративни клиенти" и ръководител отдел "Корпоративни влошени кредити и оздравителни действия" в дирекция "Проблемни кредити".
От средата на 2013 г. оглавява дирекция "Корпоративно реструктуриране" към управление "Корпоративно банкиране" на ОББ.
Господин Валери Маренски е роден през 1972 г.

Цветанка Минчева Цветанка Минчева

Цветанка Минчева е директор Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк от октомври 2013 г.
Преди това тя е заемала позицията заместник – директор Банкиране на дребно. Отговаряла е и за развитието на алтернативните канали за банкиране в банката – интернет, мобилно банкиране и т.н. 
Госпожа Минчева е пример за човек, който се е изкачил стъпало по стъпало в кариерата си в рамките на една компания, започвайки в УниКредит Булбанк като стажант. Последователно Цветанка Минчева преминава през различни позиции в банката - специалист "Продажби", специалист "Отношения заможни клиенти", директор на филиал, мениджър "Масов пазар" и др.
През 2001 г. тя завършва специалността "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Две години по-късно завършва MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в град Триест, Италия..

Ангел Матеев Ангел Матеев

Ангел Матеев е началник управление "Банкиране малък бизнес" в Пощенска банка, където работи от 9 години.
Банковата си кариера започва преди 12 години в Прокредит банк, където заема различни мениджърски позиции.
Завършил е магистратура по макроикономика в СУ "Свети Климент Охридски".

Анна Атанасова Анна Атанасова

Анна Атанасова - Димитрова е директор на дирекция "Малки и средни предприятия" в СИБАНК ЕАД.
Банковият й опит е повече от 11 години е изцяло насочен към малки и средни предприятия. 
В СИБАНК работи от 8 години.
Завършила е  специалност "Макроикономика" в УНСС.

.

Теодор Караиванов Теодор Караиванов

Теодор Караиванов е ръководител Бизнес отдел - Средни предприятия в ПроКредит Банк.
Започва работа в банката през ноември 2002 г. Отговарял е за дейността на банката като управител на клоновете на ПроКредит Банк в Габрово, Плевен и Русе, а в последствие преминава на работа в централно управление в град София.
Теодор Караиванов е завършил СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов специалност Финансов контрол.

Екатерина Кирилова Екатерина Кирилова

Екатерина Кирилова е директор "Маркетинг и клиентски сегменти" в УниКредит Булбанк. 
Тя отговаря за управлението на клиентите в Банкиране на дребно - физически лица, заможни клиенти и малък и среден бизнес – като модел на обслужване, продуктова и ценова оферта.


.

Ренета Петкова Ренета Петкова

Ренета Петкова е старши съдружник в CMSБългария, където ръководи банковата и международната финансова практика.
Ренета има 22 годишен професионален опит в банковата и финансова сфера, като преди да се присъедини към екипа на CMSCameronMcKenna е работила като Директор на Дирекция "Правна" на "Обединена Българска Банка" АД, Главен Юрисконсулт на "Банковата Консолидационна Компания" АД, юридически съветник на Управителния Съвет на Българската Народна Банка и старши юрист в международната адвокатска кантора HayhurstRobinson. Призната е за "един от водещите адвокати в нейната сфера" от независими правни директории. Според клиенти на фирмата, тя е най-добрия регулаторен адвокат, с когото са работили.
Ренета е завършила Юридическия факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" през 1991 г. Тя е член на Софийска адвокатска колегия. Специализирала е: Банкови регулации и ценните книжа в Правен център на Университет Джорджтаун, Вашингтон през 2001–2002г.;Програма Банково право и финанси в Международен банков институт, СофияиБанков институт, Лондон през 2000г.; Международно финансово право: Международно финансиране, Синдикирани кредити, Проектно финансиране, Деривативи, Международни ценни книжа, Секюритизация в Кеймбридж, Великобритания през 2009г.