Работна програма

- A +
9:30 – 10:00 Регистрация и кафе

10:00 – 10:45 Банките през 2014 г. – какво да очакваме?

Участници:
Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС, УниКредит Булбанк, председател на УС на АББ
Петър Андронов, главен изпълнителен директор и председател на УС, СИБАНК
Хубърт Котони, директор "Регионално бизнес развитие", Европейски инвестиционен фонд

Модератор: Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС, УниКредит Булбанк, председател на УС на АББ

10:45 – 11:45 Първи дискусионен панел:
Какво означава успешен проект

Участници:
Анна Атанасова, директор дирекция "Малки и средни предприятия", СИБАНК
Теодор Караиванов, ръководител бизнес отдел "Средни предприятия", ПроКредит Банк
Никола Стоянов, началник управление "Кредитиране на малък и среден бизнес", Българска банка за развитие
Елиян Батинов, ръководител дирекция "Големи корпоративни клиенти", ОББ 
Ангел Матеев, директор управление "Банкиране малък бизнес", Пощенска банка
Екатерина Кирилова, директор управление "Маркетинг и клиентски сегменти", УниКредит Булбанк

Модератор: Ренета Петкова, старши партньор, CMS Cameron McKenna България

11:45 - 12:15 Кафе пауза

12:15 – 13:15 Втори дискусионен панел:
Ролята на инструмента JEREMIE в банковото кредитиране

Участници:
Емилия Царева, изпълнителен директор и член на УС, ПроКредит Банк
Теодор Маринов, генерален директор, управление "Корпоративно" и член на СД, ОББ
Славейко Славейков, главен финансов директор и член на УС, Сосиете Женерал Експресбанк
Надя Андреева, директор отдел "Корпоративно банкиране - големи фирми", Райфайзенбанк
Цветанка Минчева, директор "Банкиране на дребно" и член на УС, УниКредит Булбанк

Модератор
Хубърт Котони, директор "Регионално бизнес развитие", Европейски инвестиционен фонд

13:15 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Трети дискусионен панел:
Преструктуриране на кредити

Участници:
Анна Атанасова, директор дирекция "Малки и средни предприятия", СИБАНК
Валери Маренски, ръководител дирекция "Корпоративно реструктуриране", ОББ
Йордан Суванджиев, главен директор управление на риска и член на УСПощенска банка

Модератор: Анна Атанасова, директор дирекция "Малки и средни предприятия", СИБАНК

15:00 – 16:00 Възможност за срещи между представителите на бизнеса и банките