Партньори

Джереми Джереми

JEREMIE е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.
JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).
Джереми България ЕАД e дружество със специална цел, учредено през 2010г. съгласно Рамковото Споразумение между ЕИФ и Правителството на Република България за изпълнението на Инициатива JEREMIE. Дружеството е еднолична собственост на ЕИФ и използва инструменти за финансов инженеринг като гаранции по кредитни портфейли и инвестиции в схеми за рисков капитал, предназначени за подкрепа на растежа и иновациите сред малкия и среден бизнес в България. В рамките на JEREMIE инициативата в България, дружеството ще инвестира в 5 дялови фонда специализирани в различни етапи от икономическия цикъл – инвестиции в стартиращ бизнес, рисков капитал, растящи бизнеси и мецанин инвестиции. 

jeremie.bg 

VIP Security VIP Security

VIP Security е една от най-големите и динамично развиващи се компании в сферата на охранителната индустрия в България. Още от създаването си през 1999 година Компанията инвестира в развитието на своите продукти и услуги и не на последно място - в професионалната квалификация на своите служители. По този начин VIP Security предлага на своите клиенти от цялата страна най-добро качество услуги спрямо техните специфични изисквания. Освен на българския пазар, Компанията предлага услуги и извън територията на страната, в Европа и САЩ.
Дейността на VIP Security покрива пълния спектър услуги за сигурност: Охранителни услуги, Касови услуги, Мониторинг и контрол, Електронни системи за сигурност, Консултантски услуги, Обучение. 
Във VIP Security работят професионалисти, обучени по стандартите на Международната Бодигард Асоциация. Компанията е изключителен представител на организацията за територията на България.
www.vipsecurity.bg

.

Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година.Главната цел на банката е да насърчава бизнеса и  да създава благоприятна среда за създаването на нови и развитието на съществуващи малки и средни предприятия.Групата на Българска банка за развитие включва и две дъщерни дружества – Национален гаранционен фонд и Микрофинансираща институция ДЖОБС.

www.bbr.bg/

.

BMW Фертрийбс ГмбХ България BMW Фертрийбс ГмбХ България

BMW Фертрийбс ГмбХ България е клон на BMW Vertriebs GmbH дъщерна компания на BMW Group - най-успешният производител премиум продукти и услуги за индивидуална мобилност. Компанията осъществява своята дейност в България от 2007 г. и активно прилага политиката на BMW Group за придържане към най-високи стандарти за корпоративна отговорност и прозрачна дейност спрямо клиенти, партньори и служители. Реализацията на значителен брой автомобили с марките BMW и MINI, серийно оборудвани с технологии за понижаване на разхода и намаляване на вредните емисии, допринася за повишаване на информираността и изискванията на клиентите по отношение на ефективността и екологичното влияние на автомобилите. BMW Group България активно подкрепя обществени инициативи в подкрепа на околната среда и/или насочени към активна дискусия за устойчива индивидуална мобилност.

www.bmw.bg

Пощенска банка Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, е водеща универсална банка в България, предлагаща широка гама от банкови услуги: различни видове сметки и депозити; потребителски заеми, ипотечни заеми; специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и предприемачи; корпоративни кредити; взаимни фондове; инвестиции и парично управление; сделки с валута; кредитни и дебитни карти; банкови гаранции и акредитиви; търговия с ценни книжа и дейности по търговско финансиране.
Банката има почти 10% пазарен дял, персонал от над 2700 служители и клонова мрежа със 186 обекта в цялата страна.
Със своята история от над 20 успешни години Пощенска банка се нарежда между водещите универсални банки в България. Общите активи на банката достигнаха 5.637 милиона лева към 31 декември 2012 г.  Българската Агенция за кредитен рейтинг дава дългосрочен кредитен рейтинг на Пощенска банка ВВ+ и краткрочен рейтинг B.
Пощенска банка е член на Юробанк Груп. 

www.postbank.bg

Special Events Group Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg 

PRoPR PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

www.pr-o-pr.com