Лектори

Кевин Старлинг Кевин Старлинг

Кевин работи във водния сектор повече от 25 години, като през това време е бил на директор на много компании по света. Те включват ESVAL, първата приватизирана ВиК в Чили, Aguas Argentina в Буенос Айрес, Софийска Вода - първата водна концесия в България и Manila Water във Филипините. Кевин е работил за Anglian Water като директор Обслужване на клиенти и в United Utilities, където е отговарял за всички международни операции. Бил е част и от няколко международни групи, включително Suez и Mitsubishi като съветник по търгове и сделки за сливания и придобивания. Кевин също работи за няколко технологични стартъп компании във Великобритания и по света, и съветва правителства за националните им водни политики.

Арно Валто Арно Валто

Арно Валто е зам. изпълнителен директор на Софийска вода АД. От 2003г. насам той заема различни позиции в групата на Веолия в Париж и Източна Европа, свързани с развитието на бизнеса и оперативните проекти. Г-н Валто притежава диплома от Ecole Polytechnique и École des Hautes Etudes Commerciales (HEC).
 
.

Мариана Итева Мариана Итева

Мариана Итева, Регионален директор за България и Русия на "Веолия" и Член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД
Г-жа Итева работи във "Веолия", световен лидер в предоставянето на екологични услуги,  от началото на 2010 год.  Като Регионален Директор на Групата за България и Русия тя е натоварена с управлението и развитието в тези страни на трите основни направления от дейността на "Веолия": вода, енергетика и преработка на твърди отпадъци.
Г-жа Итева е член на Съвета на директорите на "Софийска вода" и член на  борда на арменското подразделение на "Веолия" - "Ереван джур". До април 2014 год. тя беше и Изпълнителен директор на "Софийска вода".
Преди да започне работа във "Веолия" Мариана е работила над десет години в английския ВиК сектор, като опитът й включва задълбочено практическо познаване  на ВиК сектора в  страните от централна и източна Европа.
Г-жа Итева е била  представител на две британски ВиК компании - "Cascal" - за България и източна Европа от 2007 г. до 2009 г., както и на "Severn Trent - за източна Европа (1999-2007), а от 2003 до 2006 г. е техен представител в Русия. През 2009 г. г-жа Итева получава краткосрочно назначение от 3 месеца (secondment) в Отдела за търговия и инвестиции на Британското посолство в Москва, с цел да проучи сектора водоснабдяване и канализация на Русия и да идентифицира възможности за работа на британски фирми в него.
Работила е по проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и на британския Департамент за международно развитие (DFID).
Г-жа Итева има магистърска степен от СУ "Св. Климент Охридски", а също така MBA степен със специализация "Международно бизнес развитие" от Aston University в Бирмингам, Великобритания. Владее английски и руски, ползва френски език.

Константина Градева-Василева

Константина Градева-Василева е директор "Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността" на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД , дъщерно дружества на канадската минна компания Дънди Прешъс Металс Инк (ДПМ).
Константина Градева-Василева е възпитаник на Минно-геоложкия университет "Св.Иван Рилски", град София, магистър по Инженерна геоекология. Специализирала е "Международни икономически отношения" към същия университет и "Минна публична администрация" към Парижката минна академия.
Професионалното й развитие започва в Технически университет-София, като експерт в Научно-изследователска лаборатория "Екологични технологии и управление", а впоследствие работи в Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на икономиката.
Константина се присъединява към екипа на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, през март 2004 година като инженер-еколог. От 2009 г. ръководи екипа на отдел "Опазване на околната среда", а от септември 2012 г. оглавява дирекция "Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността".
.

Боян Рашев Боян Рашев

Боян Рашев e един от водещите експерти по устойчиво развитие в България. През 2007 г. става съдружник при създаването на българския офис на denkstatt. Днес компaнията е лидер в предоставянето на консултантски услуги в областта на устойчивото развитие и управлението на околната среда в страната. denkstatt ускорява прехода към устойчива икономика като помага на своите клиенти да намалят въздействието си върху околната среда, при запазване на икономическа рентабилност; да внедрят иновативни решения, които отговарят на предизвикателствата на устойчивото развитие и подсилват тяхната конкурентоспособност. През 2012 г. е сред финалистите на конкурса за млади мениджъри Next Generation. Има магистърска степен по "Управление на околната среда и ресурсите" от Бранденбургския технически университет в Котбус, Германия, като е учил и в България (специалност Геология), Австрия и Венецуела.

Анастасия Стоименова Анастасия Стоименова

Инж. Анастасия Стоименова е мениджър "Инфраструктура и логистика" в "Геострой" АД. Тя е възпитаник на Хидротехническия факултет при УАСГ – специалност ВиК, "Пречистване на водите". Владее свободно английски, френски и руски език. Професионалното си развитие започва в Химпроект, София, като проектант по част "ВиК". След продължителен период на работа в сферата на международната търговия като търговски мениджър в "Електроимпекс" - София, тя се завръща във "водната" сфера през 2001 г. и заема последователно ръководни позиции в различни отдели на ВиК оператора на град София "Софийска вода" АД. Последната й заемана длъжност – в периода 2007 – 2012 г., е мениджър на отдел "Регулиране и изпълнение на концесионния договор". Привлечена е в екипа на "Геострой" АД  през февруари 2013 г. Макар отскоро, бързо се вписва в екипа на компанията, където работи основно по проектите, свързани водния сектор, които има отговорната задача да развива.

Димитър Иванов Димитър Иванов

Димитър Иванов е предприемач с икономическо образование и опит в управление на проекти и бизнес развитие в международна среда.
Димитър е един от основателите на Вато, инженерна и производствена компания с фокус във ВиК секотра. С компанията той е бил ангажиран в различни проекти във водния сектор в България, Балканите и Русия през последните 5 години. Цел на всички проекти е повишаване на ефиктивността в управлението на водоснабдителните мрежи чрез цялостни решения и комбиниране на инжинерен труд, продукти и услуги.

Йордан Драганчев Йордан Драганчев

Йордан Драганчев e търговски директор на българската софтуерна компания ТехноЛогика. Има Магистърска степен по "Електроника" от Технически университет – София. Сертифициран професионалист е по Логистика и управление на доставките от Италианската асоциация по логистика и управление на веригите на доставки (AILOG). Притежава значителен опит в работата с компании от ютилити сектора.
Преди ТехноЛогика е работил в Hewlett-Packard България и ЧЕЗ България.
.

Радослав Русев Радослав Русев

Радослав е консултант и мениджър от ВиК сектора с повече от 10 години опит в различни роли – управление на търговски и експлоатационни процеси, рагулаторно и бизнес планиране, управление на активи и др. През годините той е заемал експертни и ръководни постове в Софийска вода, а през 2012 и 2013 г подготвя план за преструктуриране на дейността на ВиК Добрич и за период от около година управлява дружеството.
В момента Радослав заема позицията Старши съветник Околна среда и води в New Europe Corporate Advisory и се фокусира върху темите търговска ефективност на сектора, публично-частни партньорства и ВиК секторни реформи в Югоизточна Европа.
Радослав е бакалавър по бизнес администрация от СУ Св. Климент Охридски и притежава диплома по финанси от ACCA.

Благой Козарев Благой Козарев

Инж. Благой Козарев е заместник-председател на Българската асоциация по водите и на Българската асоциация за безизкопни технологии, член е и на Управителния съвет на Камарата на строителите в България. Притежава дългогодишен опит в управлението на мащабни водни проекти. От 2008 г. е Генерален директор на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД. Инж. Благой Козарев има придобита магистърска степен от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", град София.
.

Боян Петков Боян Петков

Боян Петков е Директор Направление Техническа Функция в Кока-Кола ХБК България. Основните му отговорности са свързани с управлението на Планиране, Производство и Логистика. През последните години е бил Мениджър на Производствените центрове на компанията в Банкя и Костинброд. Преди да се присъедини кътм Кока-Кола ХБК България е отговарял за Производството като процеси и опаковане в Данон-Сердика АД.