Трета годишна водна конференция: Водата като бизнес фактор за индустрията

Регистрацията е преустановена.