Партньори

Веолия Веолия

Веолия е създадена в зората на индустриалната епоха и в началото на урбанистичното развитие като непрекъснато се адаптира към променящите се политически, социални и културни промени през последните 160 години. Целта на групата в момента е да направи крачка напред чрез намирането на отговори на въпросите, от които зависи бъдещето или по-конкретно: какви технологии, организационни и партньорски модели, човешки и технологични ресурси ще са необходими след 10 години от настоящия момент, които ще са в състояние да отговорят на предизвикателствата на планета, обитавана от 8 милиарда жители, половината от които живеят в урбанистична среда.
Служителите на Веолия са 217 239 в 48 страни по света. Световният лидер в сектора на екологичните услуги предлага   клиентски ориентирани решения в три допълващи се бизнес области –  водoснабдяване и канализация, преработка на твърди битови отпадъци и енергетика.
Приходите на Веолия през миналата година са EUR 22.3 милиарда. Акциите на компанията се търгуват на Парижката и Нюйоркската фондови борси.

http://www.veoliavoda.bg/

Геострой Геострой

Геострой АД е една от най-бързо развиващите се строителни компании в България. Част е от групата фирми ГЕОТЕХМИН. Дружеството осъществява дейност в следните направления:
- Промишлено и гражданско строителство
- Хидротехничесkо строителство

- Тунелно строителство
- Изпълнение на екологични проекти, включително пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и системи за управление на отпадъците
- Минна дейност и ремонтни дейности

Геострой започва дейността си през 2005 г. Първият обект на компанията е ремонт на съществуваща стара сграда и преустройството й в Дом на миньора "Св. Иван Рилски", с. Мирково. Дружеството е завършило самостоятелно или съвместно с други фирми редица значими проеkти с национално, европейско и частно финансиране в софийското метро, промишлени съоръжения, инсталации за пречист- ване на отпадни води и за управление на отпадъците, жилищни и офис сгради, туристически обекти.

www.geostroy.com

Интерлийз Интерлийз

Интерлийз е една от най-големите лизингови компании на българския пазар, която предлага лизинг на висококачествено производствено оборудване, селскостопанска техника, транспортни средства, леки автомобили, офис и IT оборудване. Фирмата е насочена към стимулиране на конкурентоспособността на българския бизнес както в България така и в чужбина.

http://www.interlease.bg/
 

Вато Вато

Вато е международна компания обслужваща ВиК сектора. Компанията предоставя практични и опростени решения и продукти, които повишават ефективността на водопреносната мрежа.
Продуктовата гама на Вато включва:
Водопроводна арматура и фитинги europevalves®: Вато произвежда пълната гама от контролна и спирателна арматра и фитинги. Продуктите с марка europevalves® са с максимално оптимизирана конструкция и себестойност.
Измервателна и обследваща техника: Вато предоставя оборудване за мониторинг и обследване на мрежите.
Софтуеър и инструменти за анализ: Вато има разработени практични решения, които улесняват анализирането на данни от мрежата, взимане на бързи решения и предприемане на навременни действия.

http://wato.bg/

Българска асоциация по водите Българска асоциация по водите

Българската асоциация по водите (БАВ) е най-голямата неправителствена организация във водния сектор на България, която работи най-вече в областта на водоснабдяването и канализацията, водните услуги и интегрираното управление на водите.
БАВ представлява около 80 корпоративни членове (30 ВиК дружества и 50 търговски фирми) и повече от 190 индивидуални членове (специалисти от бранша, академични представители, изследователи).
БАВ подпомага държавните органи в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове във водния сектор, разработва стратегии във водния сектор и подпомага установяването на бизнес контакти както между своите членове, така и с чуждестранни инвеститори.
БАВ организира конференции, семинари, работни срещи, както и курсове за обучение на водни оператори.
БАВ е член на Международната асоциация по водите (IWA), Европейската асоциация по водите (EWA) и Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU).

www.bwa-bg.com

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg

PR партньор: PRoPR PR партньор: PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор.
Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на агенцията е Ивет Добромирова.
PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

pr-o-pr.com