Програма

- A +
9:00 – 9:30 Регистрация и кафе

9:30 
 9:40 Откриване
Добромир Симидчиев, изпълнителен директор, Понсстройинженеринг

9:40 – 10:00 Специален гост
Кевин Старлинг, международен консултант във водния сектор
 
10:00 – 11:30 Първи дискусионен панел
Водата и индустрията - тенденции, факти, данни. Какво се случва с
индустриалната консумация на вода в световен мащаб
Какви са тенденциите при потреблението на вода
Водата като бизнес риск и разходен център за индустрията
 
Участници:
Ивайло Колев, старши експерт, Световната банка
Арно Валто, заместник изпълнителен директор, Софийска вода АД
Илияна Цанова, старши банкер, Европейска банка за възстановяване и развитие
Благой Козарев, заместник-председател, Българска асоциация по водите
 
Модератор: Добромир Симидчиев, изпълнителен директор, Понсстройинженеринг
 
11:30 – 12:00 – Кафе пауза
 
12:00 – 13:00 Втори дискусионен панел
Управление на водите в индустрията – успешни примери от България и света
Мониторинг на потреблението в реално време, оптимизация на разхода и водна ефективност, затворен цикъл на управление и рециклиране на водите, пречистване на индустриални отпадъчни води, нулево заустване на отпадъчни води
Технически, регулаторни и търговски аспекти на водоснабдяването
 
Участници:
Боян Петков, Supply Chain Manager, Кока-Кола ХБК България
Константина Градева-Василева, директор "Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността", Дънди Прешъс Металс Челопеч
Боян Рашев, управляващ партньор, Denkstatt 
 
Модератор: Боян Рашев, управляващ партньор, Denkstatt

13:00 - 14:00 Обяд
 

14:00 – 15:30 Трети дискусионен панел
Решения за водния сектор
Технически, търговски и финансови решения за водна инфраструктура
Иновативни бизнес модели
 
Участници:
Мариана Итева, регионален директор на Веолия за България
Анастасия Стоименова, мениджър Инфраструктура и логистика, Geostroy
Димитър Иванов, управляващ партньор, WATO
Йордан Драганчев, търговски директор, ТехноЛогика

Модератор: Радослав Русев, старши съветник "Околна среда и води", New Europe Corporate Advisory