Годишна енергийна конференция: Либерализацията на енергийния пазар и новите тенденции в сектора

- A +
Още от Енергийна конференция
Два месеца след официалния старт на българската електроенергийна борса, "Капитал" в партньорство с "Фондация за развитие на информационното общество", организират енергийна конференция, посветена на либерализацията на пазара и новите тенденции в сектора.
 
На събитието ще вземат участие ключови представители на правителството, министри, представители на релевантните институции, експерти и представители на големите енергийни компании, както и свързания бизнес. 
 
Конференцията е подходяща платформа, на която бизнесът да зададе своите въпроси и да даде ценни препоръки на хората, които вземат важните решения в енергийния сектор, така че интересът на компаниите и потребителите да бъде защитен. 
 
Част от темите, които ще дискутираме в програмата:
Как енергийният бизнес да се подготви за либерализацията на пазара и какви са предизвикателствата пред него
Защо е важна либерализацията и на газовия пазар  
Бъдещето на енергетиката: как бизнесът може да се възползва от новите тенденции в сектора
Европейска политика за енергетика и климат и как тя ще се отрази на България
 
Аудитория: 200+ представители на всички участници в електроразпределителната верига, индустриални енергийни консуматори, търговци на ток, производители и доставчици на електоренергия и природен газ, представители на заинтересования бизнес, технологични компании, адвокатски кантори, консултанти и др.

Дата и място: 
22 март 2016 г, София хотел Балкан, зала Средец

Такса за участие:
200 лв без ДДС

Краен срок за регистрация: 21 март 2016 г.
*Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

** Събитието е безплатно за студенти.