Годишна енергийна конференция: Либерализацията на енергийния пазар и новите тенденции в сектора

Регистрацията е преустановена.