Лектори

Теменужка Петкова Теменужка Петкова

Министър на енергетиката
Родена на 18 януари 1967 г.
Възпитаник на Университета за национално и световно стопанство. Магистър по "Счетоводство и контрол". Преминава обучения в областта на "Вътрешния одит в публичния сектор" в Министерствата на финансите на Ирландия и Великобритания и в областта на "Държавната финансова инспекция" в Министерството на финансите на Португалия.
От 1992 г. до 2000 г. заема длъжностите финансов ревизор и финансов експерт в Столичното управление "Държавен финансов контрол". Професионалната й кариера продължава в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като държавен вътрешен одитор и началник на отдел. От 2007 г. е директор на дирекция "Организация и извършване на инспекционната дейност" в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В периода 2010 г. - 2013 г. заема длъжността директор на АДФИ.
Служебен заместник-министър на финансите в правителството на служебния министър-председател проф. Георги Близнашки. Като заместник-министър на финансите Теменужка Петкова отговаря за дирекциите "Данъчна политика" и "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта.

Атанаска Николова Атанаска Николова

Заместник-министър на околната среда и водите
Притежава магистърска степен по специалностите биотехнология и инженерна  екология и Европейска MSc степен по Опазване на околната среда и устойчиво развитие.
В периода 1999 г.- 2008 г. работи в неправителствения сектор като ръководител проекти, експерт по управление на околната среда и устойчиво местно развитие. Консултант на местните власти в Черноморски регион при разработването на Общински стратегии за развитие, Общински програми за управление на отпадъците и Общински програми за опазване на околната среда. Член на екипа разработил Регионалния план за развитие на Югоизточен планов регион. Член на екипа изготвил Националния доклад "Целите на хилядолетието, България 2008г.", автор на Глава 7- "Осигуряване на устойчива околна среда".
От  06.2008 г. до 07.2009 г. ръководи дейността на Дирекция "Евроинтеграция" на Община Бургас и отговаря за привличане и ефективно усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, както и за международните връзки и партньорства на общината.
От 2009 г. заместник- кмет на Община Бургас с ресор "Европейски политики и програми, околна среда". Отговаря за разработване и прилагане  на политики по опазване на околната среда на Община Бургас, за привличането на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и други международни и национални донори, с цел подобряване на публичните услуги и качеството на живот на гражданите. Координира политиката по международно сътрудничество на Община Бургас.
Заместник-министър на околната среда и водите в служебния кабинет в периода 08.2014-10.2014 г. с ресор Оперативна програма "Околна среда", международно сътрудничество и координация по въпросите с ЕС.
Преминала е допълнителни курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация с насока стратегическо планиране, разработване на екологични политики, разработване на стратегии за устойчиво местно и регионално развитие. Специализирала е в Белгия, Холандия, Великобритания, САЩ, Унгария и Русия.

Кристиян Егенхофер Кристиян Егенхофер

Кристиян Егенхофер, старши сътрудник, ръководител на Програмата за енергетика и климат, директор на Energy Climate, гост-лектор в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и Натолин (Полша), Институтът по политически науки в Париж(Sciences Po) и Университета Луис-Гвидо Карли (Рим / Италия).
Кристиян Егенхофер има повече от 20 години опит с европейски институции в различни области на политиката. През последното десетилетие той е специализирал в областта на политиката на ЕС за енергетиката и изменението на климата, акцентирайки върху европейската енергийна, климатична и транспортна политика,. В момента той е старши сътрудник и ръководител на Програмите по енергетика, климат и околна среда на Центъра за европейски политически изследвания (CEPS), в Европейски мозъчен тръст със седалище в Брюксел. Кристиян също е гост-лектор в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и Натолин (Полша), Институтът по политически науки в Париж(Sciences Po) и Университета Луис-Гвидо Карли (Рим / Италия). От 1997 до 2010 г. е старши научен сътрудник и "Жан Моне" лектор по право и политика в Центъра за енергетиката, петрола и минерали в Университета в Dundee, Шотландия / Великобритания (на непълно работно време).
Кристиян Егенхофер притежава магистърска степен по администрация от Университета в Констанц, както и степен по публично право.


Франк Бернард Франк Бернард

Директор "Пазари за съхранение на енергия" за ЕЙ И ЕС Европа. 

Отговаря за развитието на бизнеса за съхранение на енергия в Европа, ОНД, Близкия Изток и Африка.

След като придобива магистърска степен по Икономика и по Промишлена стратегия, Франк натрупва 17-годишен опит в областта на търговията със суровини, ток, въглерод и газ. Той заема позиции, свързании с управлението и развитието на бизнеса, последователно в EDF, Rhodia Energy (Solvay Group), EDF Trading, Masdar (Mubadala Group), Mercuria Energy Trading, както и Глобален ръководител на чиста енергия в Gazprom Marketing&Trading. 
До неотдавна е предоставял консултантски услуги за публични и частни субекти относно интелигентните измервателни уреди VC, за възобновяеми инвестиции, за втечнен природен газ и стратегия на продажбите.
 

Гари Левсли Гари Левсли

Гари Левсли е Изпълнителен вицепрезидент и Главен Изпълнителен Директор за Източна Европа на "КонтурГлобал".
Той има над 20-годишен опит като представител на висшето ръководство и ръководител експлоатация в енергийния сектор на международно ниво.15 от тях е прекарал в страни от Източна Европа и ОНД и други развиващи се пазари като прилага най-добрите западни експлоатационни и търговски процеси в приватизирани топлоцентрали и енергийни дружества. От 2008 г. е в "КонтурГлобал" и понастоящем е Регионален Главен Изпълнителен Директор за Източна Европа – регион, където са разположени много от най-значимите електрически централи и проекти. Преди да заеме поста на Регионален Главен Изпълнителен Директор, г-н Левсли беше Главен Директор Експлоатация на Компанията, като отговаряше за експлоатацията на всички централи на глобално ниво. Преди да се присъедини към "КонтурГлобал" г-н Левсли е заемал поста Главен Директор Експлоатация в ДТЕК, голяма енергийна група, базирана в Украйна с вертикална структура. Преди работата си в ДТЕК г-н Левсли е работил 12 години в Корпорация Ей И Ес, където е бил вицепрезидент, а отговорностите му са включвали множество електроцентрали в пет страни с обща мощност от няколко хиляди мегавата.
Г-н Левсли е лицензиран корабен инженер и има бакалавърска степен от Оупън Юнивърсити (Великобритания).
Гари К. Левсли е роден през 1960 г. в Кингстън ъпон Хъл, Великобритания. Женен е и има 4 деца.

Иван Иванов Иван Иванов

Председател, КЕВР
Иван Николаев Иванов е роден на 24 юли 1945 година в Пловдив, България. През 1963 г. завършва средно образование в Пловдив. Завършва Техническия университет – София, магистър е по Електроизмервателна техника през 1968 г., същата година става и асистент във факултет "Автоматика", ТУ – София.
През 1976 г. защитава дисертация и става доктор в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в катедра "Електроизмервателна техника" ТУ – София, а от 1985 г. доцент в Националното висше техническо училище – Тунис. През 1993 г. става председател на организацията на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) в ТУ – София. Поема ръководството на катедра "ЮНЕСКО" в ТУ- София през 1995 г. и е член на Факултетния съвет на факултет "Автоматика", ТУ – София. Избран е за народен представител в 38-то Народно събрание, член на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по външна и интеграционна политика, член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, заместник-председател на Националния клуб за демокрация (НКД).
Чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към Техническия университет –София.
Автор на повече от 60 научни статии и доклади, една монография, 4 учебника и учебни пособия на български и френски език.
От 2 април 2015 г. е председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Пълна биографияАнита Орбан Анита Орбан

Анита Орбан е посланик, главен съветник, Cheniere Marketing

Д-р Анита Орбан в момента работи за Cheniere Marketing като главен съветник. Между 2010 и 2015 г. тя работи като посланик с разширени правомощия по отношение на енергийната сигурност на Унгария. Преди това тя е била директор на Constellation Energy Institute, а оснвовна задача е била улесняването на сътрудничеството в енергийния сектор на Централна и Източна Европа. Тя е автор на книгата "Сила, енергетика и новият руски империализъм" (CT: Praeger, 2008). Между 2005 и 2008 г. тя заема поста изпълнителен вицепрезидент на базирания в Будапеща Международен център за демократичен преход (ICDT). В периода 2004 - 2005г. тя е редактор на секция "Свят" в унгарския политически седмичник Heti Valasz, в който в продължение на шест години тя е колумнист по международни отношения.
Тя получава докторска степен от Fletcher School по право и дипломация в Бостън през 2007 г. Анита Орбан има магистърска степен по право и дипломация от Fletcher School и магистър по история от Tufts University. Тя получава бакалавърска степен по икономика от Университета за икономически науки в Будапеща през 1997 година.
 


Тони Томпсън Тони Томпсън

Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Центрaлна Азия
Антъни (Тони) Томпсън, с двойно ирландско и британско гражданство, е постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. Г-н Томпсън пристига в България през август 2014 г. след като четири години работи като мениджър "Стратегии и операции" в сектор "Човешко развитие" в централата на Световната банка във Вашингтон.
Тони Томпсън започва работа в Групата на Световната банка през 1992 г. като част от програмата за млади професионалисти и работи в сектор "Човешко развитие" в Източна Африка и Близкия Изток, както и в областта на операциите в Северна Африка. След това г-н Томпсън заема различни позиции в Световната банка, работил е като водещ експерт в областта на операциите, главен специалист във финансовия сектор, съветник по операциите и секторен мениджър.
По време на кариерата си в Световната банка той работи основно в областта на финансовия сектор, развитието на частния сектор и данъчната администрация. Другите експертни области на Тони Томпсън включват човешко развитие, здравеопазване, СПИН и реформи във финансовия сектор.
Г-н Томпсън е завършил с отличие университета на Ълстър (бакалавър по хуманитарни науки), притежава и магистърска степен по бизнес администрация. Специализирал е финанси в Университета на Чикаго. Женен е с три деца.

Делян Добрев Делян Добрев

Делян Добрев е роден на 14 май 1978 година в Хасково. Той е бакалавър по икономика (Университет Уеслиан, САЩ). Има специализация в Лондонското училище по икономика и политически науки. Ръководител е на проекти в Районен съд - Хасково, Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес. Има опит в управлението на проекти по Оперативни програми "Административен капацитет", "Регионално развитие", ФАР, Трансгранично сътрудничество, Конкурентноспособност, Развитие на човешките ресурси, Развитие на гражданското общество.
Добрев е бил изпълнителен директор на Дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в недвижими имоти.
От 2002 г. до 2004 г. е бил директор на дирекция в областна администрация -  Хасково (2002-2004).
Владее английски и руски.
Делян Добрев е бил депутат от ГЕРБ в 41-вото НС, където е бил и зам.-председател на икономическата комисия.
На 18 май 2011 година става заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма на мястото на подалия оставка Марий Косев.
На 21 март 2012 г. бе избран за министър на икономиката, енергетиката и туризма, а в 43-тото Народно събрание е избран за депутат.
От 28 ноември 2014 г. е председател на парламентарната комисия по енергетика.

Оливие Маркет Оливие Маркет

От януари 2015 година, Оливие Маркет е изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. Преди това е бил вицепрезидент "Бизнес развитие" на ЕЙ И ЕС Доминиканска Република. Кариерата му в енергийния сектор започва през 1995 година във Френската компания "Electricité de France" (EDF), където той работи в продължение на 9 години преди да се присъедини към ЕЙ И ЕС Корпорация.
Преди преместването му в България, Оливие Маркет е бил мениджър "Бизнес развитие" за ЕЙ И ЕС Америка и ЕЙ И ЕС Сингапур и вицепрезидент "Бизнес развитие" за ЕЙ И ЕС Бразилия и Доминиканска Република.
Оливие Маркет получава образованието си по Машинно инженерство от "Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris" – Париж, Франция. Получава магистърска степен по Машинно инженерство от "Ей енд Ем" Тексас и магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) от Харвард.

 


Юлиан Попов Юлиан Попов

От 2008 година Юлиан Попов е главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа. Част от задълженията му в тази роля е да създаде мрежа от емблематични фигури, климатични активисти, в осемте нови страни-членки на ЕС, оглавявайки проект, насочен към обучението на редактори на водещи медии по теми, засягащи пряко политиката за климата. Проектът се стреми да насочи вниманието на политиците към здравето и сигурността, и последиците от изменението на климата. Към момента Юлиан е водеща фигура наSEE-Grid, който действа като катализатор на високите етажи на политиката за енергийно сътрудничество между страните, които са в по-широк състав за Югоизточна Европа, включващи Турция и Западните Балкани.
Юлиан Попов е бивш министър на околната среда и водите на България, основател и настоящ член на Управителния съвет на Нов български университет, бивш председател и настоящ член на Управителния съвет на Българското училище за политика и съосновател на Тунизийското училище за политика. През 2014 г. той е назначен за председател на борда на Европейския институт за ефективност на сградите. Юлиан Попов е член на Консултативния съвет на GridTech, член на Консултативния съвет на BETTER Project, учредител е на Управителния съвет на София Платформ, и оглавява британската благотворителна организация "Friends of Bulgaria". Юлиан е автор на две книги и пише редовно по актуални теми и събития, пряко свързани с климата и енергийната политика.Иво Прокопиев Иво Прокопиев

Иво Прокопиев е завършил УНСС със специалност "Финанси" и Executive MBA в INSEAD. Г-н Прокопиев е мажоритарен акционер, Председател на Съвета на Директорите и Главен Изпълнителен Директор на "Алфа финанс холдинг". Той също е и съсобственик на "Икономедиа" АД - най-голямата издателска група за бизнес медии в страната. "Икономедиа" издава деловия всекидневник "Капитал дейли" , най-влиятелния седмичник - "Капитал" и бизнес сайта Дневник.бг.
Между 2006г. и 2010г. г-н Прокопиев е председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), най-влиятелната работодателска организация в страната, произвеждаща две трети от БВП на България.
Иво Прокопиев е Почетен Консул на Канада в България, и е бивш член на Съвета на настоятелите на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Тома Пелерин-Карлин Тома Пелерин-Карлин

Научен сътрудник по Европейска енергийна политика
Тома Пелерин-Карлин е научен сътрудник в Jacques Delors Institute, занимаващ се с Европейската енергийна политика и Европейската политика по отбрана. След опита му като консултант във Френската армия (13-ти Френски пехотен планински полк), Тома се присъединява към френската администрация (Генерален секретариат по европейски въпроси, Франция, 2012) преди да стане асистент в Collede of Europe в Белгия от 2013 до 2015, както и асистент по проучвания към European Energy Policy Chair (College of Europe, Белгия, от 2014 до 2015).
Той също е взел участие в SPECQUE: Евро-канадски симулация на Европейския парламент (2010-2015), на която той е изпълнителен вицепрезидент (2013-2014 г.).
Тома е възпитаник на College of Europe’s Master in European Political and Administrative Studies, Bruges (2012-2013, Václav Havel Promotion) и на Института в Лил за политически науки (2007-2012).
Неговите основни области на интерес са енергийната политика, политиката за климата и Европейската политика за отбрана. Езиците, които владее са английски, френски и италиански.Дрийс Аке Дрийс Аке

Дрийс Аке е експерт в базираната в Брюксел неправителствена организация Европейска климатична фондация. Той е водеща фигура по проекта на ЕКФ на Пътна карта 2050г. и сега дава насока на дейностите на фондацията по отношение на енергийната политика на ЕС и на Енергийния съюз. Преди това Дрийс е работил в Apple, Inc, където в продължение на 5 години е работил в отдела за "Връзки с обществеността" за Европа, Близкия Изток и Африка. Своята магистърска степен по съвременна история той е получил в Льовенския католически университет, Белгия и му е присъдена следдипломна степен по международни отношения от Хайделбергския университет "Рупрехт-Карлс" в Германия.
Дрийс владее отлично английски и френски, а също така има добро ниво на немски и италиански.
 
Карел Крал Карел Крал

Регионален мениджър на ЧЕЗ за България

Г-н Карел Крал се присъединява към екипа на ЧЕЗ в България през октомври 2015 г.

Завършил е икономика в Университета в Пилзен, Чешка Република. Започва кариерата си през 1996 г. като финансов консултант в Deloitte Central Europe. Част е от управленския мениджърски екип за различни проекти.

През 1998 г. навлиза в телекомуникациите, където заема различни във финансовия контрол, отговаряйки за всички аспекти, свързани с отчитане, планиране и бюджетни въпроси. 

През 2002-2003 г. работи в Париж в централния офис на компания, която доставя сигнализиращи системи за железопътния транспорт, където отговаря за консолидиране на отчетния процес и планирането както и за контрола на европейските проекти. 

Г-н Крал се завръща в Прага през 2003 г. като финансов директор на компания, доставяща телефонни услуги.  До края на 2009 г. той работи в редица международни компании в Румъния, Чехия, Словакия и Унгария.

От 2009 г. става част от управленския екип на ЧЕЗ Груп, като от януари 2013 г. е главен финансов директор на ЧЕЗ Груп в Румъния.

Женен. Баща на две деца. 

Обича да играе голф, да кара ски, както и да прекарва време със семейството си.

Светослав Иванов Светослав Иванов

Заместник изпълнителен директор, "Маркетинг и продажби на природен газ", "Овергаз Мрежи" АД
Започва кариерата си преди 18 години в комуникационния отдел на Овергаз. След това последователно заема позиции в икономическите звена на компанията, а през 1998 година оглавява дирекция "Маркетинг и продажби". Междувременно участва в управлението на 5 газоразпределителни компании в страната. От 2001-ва до 2003-та година е изпълнителен директор на столичната "Софиягаз" ЕАД.
От 1998 година е член на Управителния съвет на "Овергаз Инк." АД, а от 2003-та е заместник изпълнителен директор на компанията, като отговаря за корпоративното й развитие.
Г-н Иванов е магистър по две специалности – "Автоматизация на електрозадвижванията" и "Индустриален мениджмънт" в Техническия Университет, София. Има и тригодишна специализация е енергийния бранш в Германия.
Член e на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт (EMI). Представлява Овергаз в ГЕОДЕ – Асоциация на независимите европейски компании за дистрибуция на газ и електричество и в Германо-българската търговско индустриална камара. Членува в комисия "Енергетика" на Европейския делови конгрес.
Владее немски, руски и английски език

Георги Бузяков Георги Бузяков

Започва кариерата си през 1997г. като специалист контролно измервателни прибори и автоматизация (КИП и А) в "Нефтохим Бургас" сектор продуктопроводи. След 2002г. работи като Механик КИП и А в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, а от 2005г. в Лукойл България ЕООД, като Техник-механик и Механик КИП и А.
През 2012г. след провеждане на конкурс за специалисти в Отдел "Режими" на "ГДУ" започва работа в "Булгартрансгаз" ЕАД. Последователно работи  като специалист и главен специалист "Режими" в "ГДУ", от 2015г. е назначен за Началник управление-заместник "ГДУ".
Георги Бузяков е бакалавър по Информатика от "ФМИ" на ПУ "Паисий Хилендарски" и магистър по Софтуерни технологии.