Партньори

ContourGlobal ContourGlobal

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и експлоатира ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 (908 MW). Нтралата е лидер в областта на екологията, безопасността и ефективността. Внедрила е Система за Управление на Околната среда и Здравословните и Безопасни Условия на Труд, с лицензи по стандартите ISO 14001:2004 иOHSAS 18001:2007. Международната конпания КонтурГлобал е независима енергийна компания, която в момента има мощности от над 4 000 MW в експлоатация или в процес на изграждане в 22 страни на 4 континента (Европа, Африка, Азия и латинска Америка). Нейните почти 2 000 служители управляват, притежават и експлоатират портфолио от 58 електроцентрали като използват широк набор от горива и технологии включително производство на енергия от възобновяеми източници от енергията на водата, вятъра и слънцето както и множество конвенционални топлоелектроцентрали.