Лектори

Трайчо Трайков Трайчо Трайков

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Трайчо Трайков завършва Първа английска езикова гимназия в София.
През 1994г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство като магистър по Международни икономически отношения.
Специализирал е финансов анализ, контролинг и мениджмънт в Австрия и Германия.
Трайков е експерт в сферата на управлението, преструктурирането и оздравяването на компании.
Започва професионалния си път като консултант по сливания и придобивания в английската компания за стратегическо и финансово консултиране Central Europe Trust. Осъществява редица проекти в Централна и Източна Европа.

Мая Христова Мая Христова

Зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма
Ресор: Енергетика

Мая Христова завършва висшето си образование в УНСС, като магистър по Икономика и управление на търговията. Специализира макроикономика и международни счетоводни стандарти (колеж Annisland - Глазгоу, Шотландия), финансов мениджмънт (Американската агенция за международно развитие - Ню Йорк, САЩ) и право (УНСС). Мая Христова е икономист с дългогодишен консултантски опит в областта на проектния мениджмънт, стратегическо и регулаторно консултиране за дружества от частния сектор, институционални ведомства и организации. През последните години специализира в сферата на енергетиката и енергийното регулиране в България, включително в регулаторно и институционално преструктуриране в енергийния сектор и енергийна ефективност.

Хенк Буш Хенк Буш

Съветник към Регионалния вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия, сектор "Устойчиво развитие"
Хенк Буш е съветник към Регионалния вицепрезидент на Световна банка за Европа и Централна Азия, сектор "Устойчиво развитие".
Ръководил е проекти в областта на енергетиката в Полша, Литва, Унгария, Хърваска.
Притежава магистърска степен по финанси и инвестиции от университета Джордж Вашингтон, САЩ, както и докторат по международни отношения и икономика от университета в Амстердам.

Питър Йохансен Питър Йохансен

Старши специалист по енергетика към Регионалния вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия, сектор "Устойчиво развитие"
Питър Йохансен е старши специалист по енергетика към Регионалния вицепрезидент на Световна банка за Европа и Централна Азия, сектор "Устойчиво развитие". Има опит в областта на енергийния сектор, промяната на климата, възобновяемите енергийни  източници и дейността на Global Environment Facility. Работил е в различни региони по света, включително Южна Азия, Близкия Изток и Северна Африка, Европа и Централна Азия, Латинска Америка и Карибите, Източна Азия и Пасифик.

Кристиан Долезал Кристиан Долезал

Ръководител "Комуникации и публични въпроси", проект Набуко
Г-н Кристиан Долезал е роден през 1974 г. Той е изпълнявал различни функции като говорител и ръководител "Комуникации" в австрийското правителство, Търговската камара и ОМV. Преподава в Университета за приложни науки във Виена.
1993-1998  Изучава история и журналистика в университета във Виена и Сорбоната в Париж. Изучава музика във Виена.
2000-2002  Прес отдел
Генерален секретар на Консервативната партия
2003–2005  Говорител на кабинета на заместник-министрите
Министерство на инфраструктурата, Австрия
2005–2007  Ръководител "Комуникации"
Търговска камара Виена
2007 - 2009  Говорител на газопровода "Набуко" и международни проекти
OMV Gas & Power, Logistics
2009  Ръководител "Комуникации и публични въпроси"
Газопровод "Набуко"
От 2006 г. Преподава в Университета за приложни науки във Виена
Член на Федералната асоциация на немската преса и Европейската асоциация на комуникационните директори (EADC)

Галина Тошева Галина Тошева

Изпълнителен директор на БЕХ
Галина Тошева е завършила "Индустриален мениджмънт" в Техническия университет в София, специализирала е енергиен мениджмънт в Япония и публични финанси в Германия.
Тя има повече от 10 години опит в енергийния сектор.
Последователно е заемала различни експертни и ръководни позиции в областта на финансите и управление на проекти, енергийни пазари и преструктуриране, енергийна стратегия, както в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, така и в АЕЦ Козлодуй.
От 2002 г. г-жа Тошева работи в Министерството на икономиката и енергетиката като директор "Енергийни пазари и преструктуриране".
Заема поста на Заместник-министър на икономиката и енергетиката през 2006 г. с ресор енергийна стратегия, сигурност на енергоснабдяването, енергийни пазари и преструктуриране и енергийни проекти.
От създаването на БЕХ ЕАД през м. септември 2008 г., г-жа Тошева го ръководи, като до м. януари 2009 г. съвместява длъжността и на заместник-министър.


.

Ангел Семерджиев Ангел Семерджиев

Председател на ДКЕВР

Ангел Семерджиев има дългогодишен стаж в научната сфера и взема активно участие в изследователски проекти за изучаване на нефто-газови находища и подготовката на първия и втория лицензионни търгове за търсене, разработка и добив на нефт и газ в Р. България.
Притежава голям ръководен и административен опит от Комитета по геология и минералните ресурси към МС и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.
През 2000 г. е избран за член на ДКЕР, а през 2004 г. за председател на Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи на страните от Централна и Източна Европа и ОНД (ERRA). В края на 2006 г. става изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД.
С решенение на МС от 25.09.2009г. е назначен за председател на ДКЕВР.
Отговаря за цялостната дейност на комисията.

Костадинка Тодорова Костадинка Тодорова

Директор на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда"
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
.

Левон Хампарцумян Левон Хампарцумян

Председател на УС и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк
От септември 2001 година, Левон Хампарцумян е Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Булбанк.
През 2000 година е назначен за Изпълнителен директор на Агенция за приватизация, преди това е Заместник-министър на икономиката.
От 1990 година работи в сферата на консултантските услуги.


.

Богомил Манчев Богомил Манчев

Председател на Булатом
Богомил Манчев епредседателят на Българския атомен форум (БУЛАТОМ). Роден е на 31 декември 1957 година. Богомол Манчев е ядрен инженер. Собственик и управител е на енергийната компания "Риск инженеринг". Инж. Манчев е изпълнителен директор и на "Джи Си Ар" ООД, фирмата подизпълнител на архитект-инженера по проекта АЕЦ "Белене" - "Parsons". Организацията БУЛАТОМ обединява ядрени и строителни фирми, специалисти и експерти в енергийния сектор.
В нея членуват научни институти, както и АЕЦ "Козлодуй". Като неправителствена организация сдружението БУЛАТОМ е член на ФОРАТОМ - европейската организация на ядрената индустрия..

Владимир Дичев Владимир Дичев

Изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България

Владимир Дичев е роден през 1977 г. Завършва езикова гимназия и магистърска програма в УНСС. Кариерата си започва в IT сектора през 1999 г., след което в периода 2001 - 2004 г. работи в щата Ню Джърси, САЩ.
През 2004 г. продължава кариерата си в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като част от екипа за участие на свободния пазар, след което през 2006 г. се присъединява към ЧЕЗ, като в момента е изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България.

Илиян Василев Илиян Василев

Председател на Делойт България
Илиян Василев е роден на 7 юли 1956 г.Той е дипломат,бил е посланик в Русия от 2000 до 2006 г.Бил е изпълнителен директор и вицепрезидент на Българската международна стопанска асоциация, председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Основател и Почетен Председател на Българския Икономически Форум и на Икон.Форум за Югоизточна Европа. Член е на УС на Българската Асоциация за външна политика и на УС на КРИБ.От 2007 г. е председател на Делойт-България.