Програма Конференция "Нова стратегия за развитие на енергетиката: конкурентност, устойчивост, по-чиста среда"

- A +
РАБОТНА ПРОГРАМА

10:00 – 10:15 Откриване
Галя Прокопиева, главен редактор, Капитал
Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма
Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка в България

10:15 – 12:00 Първи дискусионен панел:
Конкуренция и регулация – двете страни на енергийния пазар

Модератор: Пламен Попов, управляващ директор, Statkraft

Регулирането на енергийния пазар в условията на конкуренция
Ангел Семерджиев, председател, ДКЕВР

По-прозрачни и публични структури в българската енергетика
Венета Цветкова, началник отдел, "Пазари и преструктуриране", МИЕТ

Свободен избор на доставчик - електроенергийна борса
Владимир Дичев, изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България

Ролята на обмен на електроенергия в процеса на интеграция на пазарите: как Югоизточна Европа може да постигне резултатите на Централна и Западна Европа
Лучиан Паладе, директор дивизия "Надзор и развитие на пазара", OPCOM, Румъния

Индустрии и енергетика
Константин Стаменов, председател на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

12:00 – 13:00 –
Обяд домакин: www.alpiq.com

13:00 – 14:30 Втори дискусионен панел:

Нисковъглеродна енергетика - възобновяемите източници и енергийната ефективност като перспективен ресурс и инструмент за устойчиво развитие

Модератор: Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация (БФА)

Устойчиво развитие на енергетиката
Питър Йохансен, старши специалист по енергетика къмРегионалния вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия, сектор "Устойчиво развитие"

Участие и финансиране от ЕБВР в модернизирането и ефективността на българския енергиен сектор
Милко Ковачев, старши съветник, ЕБВР

Нисковъглеродна икономика — право и отговорност
Костадинка Тодорова, директор на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда", МИЕТ

Инициативата "СО2 Диета"
Мартина Чакърова, асоциация "Корпоративна социална отговорност"

Екоинсталация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3"
Куинто Ди Фердинандо, директор на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3"

Финансиране на големи енергийни проекти
Мартин Гиков, директор на дирекция "Проектно финансиране и недвижими имоти", Уникредит Булбанк

Цялостен подход за намаляване на емисиите на парникови газове в България
Стефан Далаков, Норвежки университет за наука и технологии (NTNU)

14:30 – 15:00 Кафе-пауза домакин: www.51.honeywell.com/bulgaria

15:00 – 16:30 Трети дискусионен панел:
Енергийна сигурност

Mодератор: Илиян Василев, председател, Делойт България


Енергийни рискове и енергийна сигурност
Джулиа Нанаи, старши директор, PFC Energy's Markets & Country Strategies Group

Предизвикателствата пред България
Клаудиа Васкес, икономист по енергетика, Енергиен отдел към Вицепрезидента за Европа и Централна Азия, Световната банка

Енергийните проекти - ролята на БЕХ при планирането и изпълнението им
Галина Тошева, изпълнителен директор, БЕХ

Предизвикателства и перспективи пред ядрената енергетика
Богомил Манчев, председател, Булатом

Газовите магистрали към Европа
Кристиан Долезал, ръководител "Комуникации и публични въпроси", проект Набуко

16:30 Закриване