Четвърта енергийна конференция " Новата енергийна стратегия на България: конкурентност, устойчивост, ефективност" 2010

Регистрацията е преустановена.