Иновации за по-добро образование

Успешни практики, които правят училището иновативно

- A +
Още от Бизнес и образование
Представете си училище, в което всеки ученик има индивидуален учебен план и го следва с помощта на учителите си. По време на часовете седи заедно със съучениците си върху големи възглавници на пода. По чорапи. Вместо да се фокусират върху отделни предмети, учителите им показват връзките между тях и представят темите от различни гледни точки. Оценяват прогреса на учениците си в детайли и се стремят да развиват у тях ключови умения и любопитство. Училищният процес е организиран в онлайн платформа, до която достъп имат и родителите.   

Това училище е иновативно - не просто внедрява нови технологии в учебните часове, но използва съвременни педагогически методи и прилага знанията от науките за учене в своите програми. През последните години не малко български учители, директори и образователни експерти също обръщат внимание на това как училището може да отговори на съвременния свят. Новият Закон за предучилищното и училищното образование пък отвори възможност за нов тип училища - иновативните.

Конференцията "Иновации за по-добро образование" дава думата на активни директори, учители и експерти, за да разкажат и покажат какво прави едно училище иновативно. През вдъхновяващи презентации, видео разкази и панелни дискусии ще чуете успешни практики от класни стаи от България и чужбина, модерни подходи за училищно управление и как изглежда съвременната образователна екосистема. На конференцията ще бъде отделено място за демонстрации на иновативни образователни продукти и методи.


Аудитория:
- представители на бизнеса, мениджъри и HR експерти
- представители на държавни институции и неправителствения сектор
- преподаватели, директори, студенти

Кога и къде:
7 април | 2016 
Sofia Event Center
Адрес: бул. Черни връх 100
Парадайз Център, ет.3

Такса за участие: 30 лв. без ДДС

*Участието в работилниците не се заплаща допълнително. Регистрацията за тях е до изчерпване на местата. Всеки уъркшоп е с капацитет до 30 места.